Program edukacyjny

Program edukacyjny

29 listopada 2023 Galeria

INFORMACJA

Szanowni Państwo,

W naszej szkole po raz kolejny realizujemy program edukacyjny zorganizowany przez fundację „Gwiazda Nadziei” –  „Podstępne WZW”, „Wybierz Życie – Pierwszy Krok”, „Znamię! Znam je?”. Jednym z celów programu jest upowszechnianie wiedzy na temat zasad profilaktyki w zakresie zapobiegania i wykrywania chorób wśród młodzieży, zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat wirusowego zapalenia wątroby A, B i C; uświadomienie ryzyka zakażenia wirusami HBV i HCV  oraz zagrożeń wynikających z zakażenia; pobudzenie do refleksji nad akceptacją osób już zakażonych.

Treści edukacyjne skierowane są do uczniów, nauczycieli oraz rodziców.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi – www.gwiazdanadziei.pl

                                                                                                                                 E. Orlik- Gogacz

Skip to content