Matura, matura, matura :)

Matura, matura, matura :)

4 maja 2023 Bez kategorii

4 maja 2023 rok- matury rozpoczęte. Jak co roku nastał maj, zakwitły kasztany. Jak co roku maturzyści zdają egzaminy dojrzałości. Małe, piękne miasteczko- Olecko, I LO im. J. Kochanowskiego- liceum z tradycjami, uczniowie trzech klas zajmują miejsca w sali gimnastycznej i auli i… pochylają się nad arkuszami maturalnymi z języka polskiego na poziomie podstawowym.                 

    Arkusz 1. obejmował test „Język polski w użyciu” oraz „Test historycznoliteracki”. Z arkusza 2. maturzyści musieli wybrać   jeden z poniższych tematów i napisać wypracowanie: „Człowiek – istota pełna sprzeczności lub „Co sprawia, że człowiek staje się dla drugiego człowieka bohaterem?” Zdający mogą uzyskać maksymalnie 60 punktów, minimalnie- aby zdać egzamin- 18 punktów. Jutro drugi dzień matur- egzaminy pisemne z języków obcych na poziomie podstawowym, 8 maja – matematyka, poziom podstawowy. Kolejne egzaminy pisemne i ustne w dalszych terminach.

   Życzymy maturzystom łatwych zadań, jasności umysłu,  dobrego wykorzystania zdobytej wiedzy. Podczas tych majowych dni walczcie o każde zdanie, każdy punkt. Ten czasu nie minie bez emocji. To moment silnych wzruszeń, przeżyć, oczekiwań, nadziei.

                                                       Mariola Pezowicz

Skip to content