Kategoria: KOMPETENCJE KLUCZOWE KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI

Szkolny Program Stypendialny w ramach projektu „Kompetencje kluczowe kluczem do przyszłości”

Każdy uczeń naszej szkoły, który w roku szkolnym 2020/2021 osiągał sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, posiadał celujące lub bardzo dobre oceny końcoworoczne z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języków obcych oraz uczęszczał w latach poprzednich na zajęcia projektowe może być tegorocznym STYPENDYSTĄ. Do rozdania w tym roku szkolnym 30 takich stypendiów.Szczegóły w regulaminie i załącznikach.


16 września 2021

REKRUTACJA DO PROJEKTU „KOMPETENCJE KLUCZOWE KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI” W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Zachęcamy wszystkich uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku do udziałuw projekcie edukacyjnym realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych u minimum 80% spośród 320 uczniów (208 dziewcząt i 112 chłopców) z I LO w Olecku poprzez doskonalenie kwalifikacji/kompetencji…
Read more


14 września 2021

Wakacyjny obóz językowy THE WORLD’S BEST SUMMER CAMP w Rabce Zdrój

Do 23 czerwca 2021 roku trwa rekrutacja uczestników na wakacyjny obóz językowy w Rabce Zdrój w ramach Programu Stypendialnego projektu „Kompetencje kluczowe kluczem do przyszłości”, który odbędzie się w terminie 16.08-25.08.2021 r. dla grupy najlepszych 20 uczniów naszej szkoły osiągających sukcesy w dziedzinie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz językowych.


21 czerwca 2021

HARMONOGRAM WYKŁADÓW POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W DNIACH 18, 20 I 21 MAJA 2021R.

W RAMACH PROJEKTU Kompetencje kluczowe kluczem do przyszłości.


14 maja 2021

KOMPETENCJE KLUCZOWE KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI

Archiwum z Lat: 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021


20 kwietnia 2021
Skip to content