Nasze uczennice znów sięgnęły po nagrody!

Nasze uczennice znów sięgnęły po nagrody!

12 czerwca 2023 Bez kategorii

Wyniki VI Edycji konkursu ,,Historia najnowsza Polski  w poezji dzieci i młodzieży” organizowanego przez IPN. Nasze uczennice znów sięgnęły po nagrody!

Miło poinformować, że jury po wnikliwej analizie 99 prac wyłoniło laureatów i osoby wyróżnione w VI edycji konkursu poetyckiego „Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży”.

Komisja konkursowa obradowała w następującym w składzie: Wojciech Fedorowicz – naczelnik Oddziałowego Archiwum IPN w Białymstoku (przewodniczący Komisji); dr Karolina Szymborska – pracownik naukowy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku; dr Zofia Ewa Redlarska – poetka, współpracownik Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku; Marta Danilczyk – nauczycielka języka polskiego w VI Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, dr hab. Karol Sacewicz – naczelnik Delegatury IPN w Olsztynie oraz Jolanta Brzozowska – Oddziałowe Archiwum IPN w Białymstoku (sekretarz bez prawa głosu) i Mateusz Wojciechowski – Delegatura IPN w Olsztynie.

Jury oceniło prace według następujących kryteriów: treść zgodna z faktami historycznymi, poprawność językowa, ogólny wyraz artystyczny oraz twórczy sposób ujęcia tematu, oryginalność, umiejętność wyszukiwania, wykorzystania informacji, dobór literatury i materiału źródłowego, samodzielność interpretacji faktów i własnych opinii, autorefleksja.

Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie własnego utworu poetyckiego, który powinien odnosić się do wartości patriotycznych lub upamiętniać wydarzenie, miejsce, osobę, symbol itp. z najnowszej historii Polski z lat 1918–1989 na podstawie dowolnie wybranego źródła historycznego, które stało się inspiracją do powstania utworu.

Także w  tym roku Komisja Konkursowa postanowiła przyznać nagrody i rekomendacje uczennicom I LO w Olecku:

Miejsce III w kategorii III: uczniowie szkół ponadpodstawowych:

– Natalia Rant, Szklane ptaki (I Liceum Ogólnokształcące w Olecku)

Prace rekomendowane do druku z kategorii III: uczniowie klas szkół ponadpodstawowych:

– Julita Wróblewska, Tylko oni wiedzą (I Liceum Ogólnokształcące w Olecku)

Promocję pokonkursowego tomiku wierszy nagrodzonych w latach 2022-2023 zaplanowano na październik 2023 r. podczas uroczystej gali podsumowującej VI edycję konkursu.

Emilia Przemielewska

Skip to content