Profilaktyka na miarę czasów!!!

Profilaktyka na miarę czasów!!!

22 października 2023 Galeria

Dlaczego profilaktyka jest ważna i potrzebna???
Najnowsze badania jasno wskazują, że w codziennym funkcjonowaniu młodzieży narastają takie zjawiska jak: obniżone poczucie własnej wartości, „znudzenie życiem” i przyjmowanie postawy bierności, brak akceptacji siebie oraz nieznajomość swoich własnych stron i talentów, ostrożność w nawiązywaniu nowych znajomości w świecie rzeczywistym, brak współpracy w klasie, konfliktowość lub obawę przed zaangażowaniem w relacje, trudności z radzeniem sobie ze stresem.
Wychodząc naprzeciw tym trudnościom w bieżącym roku szkolnym będziemy realizować PROGRAM PROFILAKTYCZNY „DOBRY TEMAT”. Aby skutecznie i profesjonalnie zadbać o naszych uczniów, w dniach 16 i 17 października, wzięliśmy (wychowawcy klas 2 i 3 oraz psycholog i pedagog) udział w certyfikowanym szkoleniu dającym uprawnienia do przeprowadzenia 10 lekcji profilaktycznych, które będą miały na celu wzmocnienie u młodzieży najważniejszych, uniwersalnych kompetencji, takich jak: stawianie czoła wyzwaniom, wzmacnianie poczucia własnej wartości, zapobieganie uzależnieniom, efektywna komunikacja, radzenie sobie z przemocą, rozwiązywanie problemów, wyznaczanie celów, zarządzanie emocjami.

“Dobry Temat” stanowi wsparcie dla młodzieży szkolnej oraz pozwala nauczycielom na przeprowadzenie pełnowartościowej, skutecznej profilaktyki w każdych okolicznościach. Jest odpowiedzią na obecne wyzwania przed jakimi stają uczniowie, nauczyciele i cały system edukacji, związane ze skutkami kolejnych kryzysów z jakimi mamy do czynienia jako społeczeństwo. Ma na celu minimalizowanie czynników ryzyka zachowań niepożądanych wśród młodzieży oraz wyposażenie młodych ludzi w narzędzia, które umożliwią niwelowanie długoterminowych, negatywnych skutków jakie kryzysy wywołują w stanie psychicznym uczniów. “Dobry Temat” to wielowymiarowy program, na który składają się interaktywne elementy wykorzystujące skuteczne metody pedagogiczne, nowatorskie środki wyrazu oraz narzędzia diagnostyczne..

Projekt „Dobry Temat” jest niezbędny w kontekście współczesnych wyzwań, z jakimi mierzy się młodzież.
projekt „Dobry Temat” stanowi kluczowe narzędzie w edukacji i wsparciu młodzieży, pomagając im stawić czoła zagrożeniom cyfrowego świata, kryzysom psychicznym oraz globalnym wydarzeniom wpływającym na ich codzienne życie

Skip to content