Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski 2023/24:

Nowi członkowie samorządu:

Anna Chmielewska
Mikołaj Skoczeń
Anna Wiszniewska

Opiekunowie:

Joanna Grześ
Zbigniew Stefanowski

Samorząd Uczniowski to nieodłączny element życia szkolnego, który odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu atmosfery w szkole oraz w podejmowaniu decyzji dotyczących życia uczniów. To demokratyczny organ reprezentujący interesy uczniów, którego funkcje są niezwykle ważne dla funkcjonowania każdej placówki oświatowej.

Samorząd Uczniowski pełni wiele istotnych funkcji w życiu szkoły. Oto niektóre z jego głównych zadań:

  1. Reprezentacja uczniów: Samorząd Uczniowski jest głosem uczniów wobec dyrekcji szkoły, nauczycieli i innych organów decyzyjnych. To on podejmuje działania mające na celu poprawę warunków nauki i życia w szkole.
  2. Organizacja wydarzeń i aktywności: Samorząd Uczniowski często organizuje różnego rodzaju imprezy, konkursy, dyskoteki, czy akcje charytatywne. Działa to na korzyść społeczności szkolnej, integrując uczniów i tworząc pozytywną atmosferę.
  3. Wsparcie społeczności szkolnej: Samorząd Uczniowski może angażować się w działania mające na celu pomoc innym uczniom, zwłaszcza tym w trudnych sytuacjach. Może to obejmować organizowanie zbiórek, pomaganie w rozwiązywaniu konfliktów czy propagowanie wartości społecznych.
  4. Komunikacja i współpraca: Samorząd Uczniowski działa jako pośrednik między uczniami a szkołą. Prowadzi dialog z dyrekcją i nauczycielami, informuje ich o potrzebach i sugestiach uczniów oraz podejmuje współpracę w celu rozwiązywania problemów.
  5. Edukacja obywatelska: Działalność samorządu uczniowskiego może wprowadzać uczniów w świat demokracji i odpowiedzialności społecznej. Uczestnictwo w samorządzie uczy szkolnej społeczności, jak podejmować decyzje demokratycznie i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym.
Skip to content