Regulaminy

Księgozbiór biblioteki
I Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana Kochanowskiego w Olecku

Księgozbiór biblioteki liczy prawie 17 tysięcy książek. Są to między innymi:

 •  lektury,
 •  beletrystyka (w tym poezje, dramaty, literatura młodzieżowa, kryminały, horrory, romanse, fantasy i science-fiction),
 •  książki popularnonaukowe,
 •  słowniki, encyklopedie,
 •  albumy,
 •  opracowania lektur,
 •  zadania i arkusze maturalne,
 •  literatura w języku angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim.

W zbiorach biblioteki znajdują się publikacje audowizualne:

 • ekranizacje lektur,
 • filmy fabularne,
 • filmy dokumentalne,
 • filmy profilaktyczne,
 • audiobooki.

Regulamin wypożyczalni
w I Liceum Ogólnokształcącym 
im. Jana Kochanowskiego w Olecku

 1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres trzech tygodni, ale w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu.
 3. Po upływie terminu zwrotu książki czytelnik, w uzasadnionych przypadkach, może ją prolongować u nauczyciela bibliotekarza.
 4. Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu pozycję.
 5. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą albo inną pozycję wskazaną przez bibliotekarza.
 6. W stosunku do czytelników przetrzymujących książki może być zastosowane wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.
 7. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.
 8. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, pracownicy) zobowiązani są do wypełnienia karty obiegowej potwierdzającej zwrot książek i materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 9. Istnieje możliwość wypożyczania przez uczniów książek na okres ferii świątecznych, zimowych i letnich.
 10. Nauczyciele wypożyczający komplety książek do pracowni lub na egzaminy ponoszą za nie odpowiedzialność materialną.
 11. Czytelnik jest zobowiązany do szanowania wypożyczonych książek i innych materiałów bibliotecznych.

Czytelnia w I Liceum Ogólnokształcącym 
im. Jana Kochanowskiego w Olecku

Czytelnia jest dostępna w godzinach pracy biblioteki. Znajduje się tu księgozbiór podręczny, a także gry planszowe i puzzle.

Regulamin czytelni
w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Jana Kochanowskiego w Olecku

 1. Korzystający z czytelni wpisuje się do zeszytu odwiedzin. Wpis ten stanowi jednocześnie zobowiązanie czytelnika do przestrzegania regulaminu.
 2. Czytelników obowiązuje kultura zachowania (nieprzeszkadzanie innym użytkownikom).
 3. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, tj. księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
 4. Czytelnia jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych.
 5. Komputery w czytelni przeznaczone są głównie do celów edukacyjnych i informacyjnych.
 6. Z komputerów można korzystać jedynie za zgodą bibliotekarza.
 7. Użytkownik powinien umieć obsługiwać komputer przynajmniej w podstawowym zakresie.
 8. Nie wolno zmieniać ustawień komputera, instalować własnego oprogramowania jak i usuwać już zainstalowanego.
 9. Uszkodzenia lub nieprawidłowości należy natychmiast zgłosić bibliotekarzowi.
Skip to content