Matematyka

Aplety z GeoGebry:

  • Dla klasy I:

Symetralne boków w trójkącie

Wysokości w trójkącie

Wzajemne położenie prostej i okręgu

Twierdzenie Talesa

Twierdzenie o odcinku łączącym środki dwóch boków w trójkącie

Okręgi w sześciokącie foremnym

Wykres i własności funkcji liniowej

  • Dla klasy II:

Postać kanoniczna funkcji kwadratowej

Wykres ciągu

  • Dla klasy III:

Ostrosłup prawidłowy czworokątnyObjętość graniastosłupa i ostrosłupa – zależność


Arkusze maturalne:

> Arkusze z lat ubiegłych 2015-2017 <

Zbiór zadań powtórzeniowych – poziom podstawowy*

Zbiór zadań maturalnych CKE – cz. 1*

Zbiór zadań maturalnych CKE – cz. 2*

Informatory:


Ciekawe matematyczne strony internetowe:


Nauczyciele matematyki I LO w Olecku:

1. Baczkun Anicet (pracował od 1960 do 1968) (zm. 2015) †
2. Domysławska Barbara (pracuje od 1998 – …)
3. Formus Fryderyk (pracował od 1959 do 1988) †
4. Guziejko Elżbieta (pracuje od 1985 do 2022)
5. Nowel Stanisław (pracował od 1970 do 1976)
6. Nożewska Maria (pracowała od 1950 do 1959) †
7. Olszewski Leszek (pracuje od 1987 do 2018)
8. Roszko Ludwika (pracowała od 1975 do 1985)
9. Suchanek Jan (pracował od 1978 do 2002) (zm. 2019) †
10. Kulbacka Marta (pracuje od 2021 – …)

Nauczyciele pracujący na niepełnym etacie:
1. Gawroński Władysław (1996 – 1997)
2. Kornacki Henryk (1997 – 1999)
3. Nowel Helena (2008 – 2010) †
4. Szrajbert Danuta (1996 – 1998)
5. Dobrowolska Edyta (2020 – …)


Skip to content