Nauczyciele

Grono pedagogiczne:

Nauczyciele pracujący w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Jana Kochanowskiego w roku szkolnym 2023/24:


Kamińska Katarzyna – dyrektor, język polski
Antkiewicz Magdalena – język angielski
Bartnicki Mariusz – etyka, filozofia, historia i teraźniejszość, WOS
Bielenica Marta – język angielski
Budzińska Ewa – język niemiecki
Czerwińska Magdalena – pedagog, logopeda
Dobrowolska Edyta – matematyka
Domysławska Barbara – matematyka
Droździel Agnieszka – historia, historia i teraźniejszość, WOS
Dźwilewska Agnieszka – język polski
Grześ Joanna – język angielski
Grzyb Małgorzata – matematyka
Jegliński Wojciech – język francuski
Jurewicz Tomasz – fizyka
Kawałko Anna – matematyka
Korzun Oksana – język angielski
Kozłowska Małgorzata – biblioteka
Kulbacka Marta – matematyka
Kurowski Paweł – historia
Luberecka Beata – matematyka
Łopacz Katarzyna – informatyka
Milczarek Iwona – język rosyjski, język niemiecki, doradca zawodowy
Orlik-Gogacz Elżbieta – biologia
Osiecka – Żukowska Izabela – nauczyciel wspomagający
Pezowicz Mariola – język polski
Pilichowski Wojciech – wychowanie fizyczne
Przemielewska Emilia – język polski
Radoń Paulina – chemia, matematyka
Romotowska Urszula – język polski
Romotowski Grzegorz – informatyka
Ropel Alicja – psycholog szkolny
ks. Rożek Tomasz – religia
Smyk Robert – wychowanie fizyczne
Stefanowski Zbigniew – geografia, edb
Szczubełek Zofia – biblioteka, wicedyrektor
Woźniak Teresa – podstawy przedsiębiorczości
Zdanewicz Barbara – religia

Nauczyciele uczący w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w latach 1946 – 2022:

Droździel Agnieszka 2021 – 2022

Grodzki Zdzisław 1978 – 2022

Gutowski Arkadiusz 2018 – 2020

Guziejko Elżbieta 1985 – 2022

Jegliński Wojciech 2020 – 2022

Kaczor Katarzyna xxxx – 2021

Lenda Paweł 2020 – 2021

Łempicka Marlena 2021 – 2022

Osior Bartłomiej 2021 – 2022

Putra Marcin xxxx – 2018

Słuchocka Janina 2019 – 2021

Sobuniewska Marta 2019 – 2021

Baczkun Anicet 1960 – 1968

Bańkowski Jarosław 1997 – 1998

Barszczewska Alicja 1999 – 2000

Barszczewska Dorota 1996 – 2002

Bereśniewicz Otton 1947 – 1949 

Biegańska Alina 1951 – 1952 

Bielenica Helena 1960 – 1984 

Bilbin Wincenty 1951 – 1952 

Bilbin Władysław 1974 – 1984 

Bilbin Zygmunt 1972 – 1975 

Bogacki Henryk 1972 – 1978 

Bojar Józef 1968 – 1973 

Brzoska Barbara 2016 – 2017

Bułat Jan 1949 – 1954 

Czajkowski Stefan 1975 – 2005

Czara Barbara 1971 – 1976 

Dąbowska (z d.Waszkiewicz) Krystyna 1974 – 2001 

Dąbrowska Danuta 1956 – 1960 

Dobreńko Czesław 1968 – 1979 

Domańska Czesława 1953 – 1959 

Drobikowska Irena 1962 – 1964 

Dryll Jadwiga 1946 – 1950 

Dudanowicz Leopold 1972 – 1984 

Dzienisiewicz Antoni 1976 – 2001 

Feducik Henryka 1950 – 1953 

Formus Fryderyk 1959 – 1988  

Gabrylewski Zygmunt 1951 – 1953

Gałaszewska Zofia 1970 – 1974 

Gałaszewski Marek 2003 – 2012 

Gastołek Jan 1961 – 1990 

Gawrońska Krystyna 1974 – 2005

Gawroński Władysław 1966 – 1997

Gorlo Izabela 2003 – 2004

Gościk Mirosław 1981 – 1992

Grodzka Nina  1987 – 2018

Grodzki Jan 1946 – 1950 

Grodzki Zdzisław 1978 – 2004

Gulbierz Elżbieta 1959 – 1987 

Heybowicz Józefa 1949 – 1951 

Hutnik Larysa 1962 – 1968 

Iwanowska Jadwiga 1955 – 1960 

Jankowski Ryszard 1957 – 1959 

Jarocka Bogumiła 1992 – 2015

Jegliński Wojciech 1996 – 1997

Jeżewska Katarzyna 1990 – 2002

Kamiński Jan 1958 – 1968 

Karandziej Olga 1987 – 2004

Kisiel Andrzej 1988 – 1992 

Kisiel Anna 1990 – 2012

Klekotko Teresa 1953 – 1955

Klich Stanisław 1956 – 1957 

Kornacki Henryk 1997 – 1999

Kot Elżbieta 2000 – 2001

Kozicka Eugenia 1950 – xxxx 

Krężel Agnieszka 2003 – 2004

Krzykwa Adam 1953 – 1968 

Kulis Krystyna 1967 – 1976  

Kunicka Anna 1992 – 2012

Kunicki Józef 1992 – 2012

Kuryłek Irena 1949 – 1953 

Kuzmitskaja Tamara 2002 – 2007 

Lachowicz Anna 2000 – 2001

Lenkiewicz 1975 – 1979

Leonarczyk Janina 1963 – 1990

Leonarczyk Karol 1968 – 1974 

Łochnicka Melania 1975 – 1987 

Mackiewicz Maciej 1999 – 2001

Maczan Marcin 2004 – 2007

Maruszak Arkadiusz 1994 – 2005  

Maruszak Ewa 1985 – 2002

Milewska Elżbieta 1988 – 2012

Milewski Waldemar 1986 – 2001

Moniuszko Henryka 1974 – 1990 

Monkiewicz Jacek 1993 – 2005

Morzy Jadwiga 1962 – 1963 

Narel Stanisław 1965 – 1968 

Narewska Danuta 1980 – 1987 

Nawrot Zofia 1978 – 2012

Ney Jerzy 1960 – 1972 

Niedospiał Wincenty 1959 – 1961 

Nowel Stanisław 1970 – 1976 

Nożewska Maria 1950 – 1959 

Olszewska Barbara 1998 – 2000

Olszewski Leszek 1988 – 2018

Ośródka Aleksandra 1984 – 2018

Otłowska Anna 1976 – 1980 

Paszkowski Alojzy 1952 – 1953 

Piątkowska Jolanta 2000 – 2001

Pieślak Irena 1947 – 1953 

Pietrewicz Łucja 1994 – 2006

Piołunowicz Edward 1956 – 1974 

Plichtowicz Marian 1950 – 1974 

Plitt Mirosław 1998 – 2000

Polkowski Józef 1974 – 1976 

Poniatowska Karolina 1949 – 1964 

Przybył Zenon 1950 – 1955 

Roszko Ludwika 1975 – 1985 

Rybałtowska Lidia 1954 – 1955

Rybałtowski Franciszek 1952 – 1955 

Sabas Romuald 1945 – 1946 

Sawicka Anna 1970 – 1975 

Siennicki Julian 1954 – 1985 

Skakuj Krystyna 1996 – 1998

Smagacz Franciszek 1968 – 1970 

Sobaniec Stefan 1948 – 1949 

Stasiak Krystyna 1980 – 2012

Staszkiewicz Marianna 1976 – 1992

Stojanowska Stanisława 1976 – 1977 

Suchanek Jan 1978 – 2002

Suchocki Krzysztof 2002 – 2006

Sujata Jarosław 2003 – 2006

Suliński Ryszard 1972 – 1986

Sutuła Jarosław 2001 – 2004

Szczepałski Jerzy 1955 – 1965 

Szmyt Elżbieta 2000 – 2002

Szrajbert Danuta 1996 – 1988

Śniadach Ireneusz 1964 – 1967 

Świerszcz Marian 1980 – 1986

Świerszcz Teresa 1985 – 2015

Urban Feliks 1958 – 1963 

Wasilewski Waldemar 1970 – 2000

Wąsowski Henryk 1951 – 1963 

Werla Zygmunt (junior) 1970 – 1998

Werla Zygmunt (senior) 1950 – 1960 

Wrzyszcz Jerzy 2003 – 2006

Zaremba Halina 1950 – 1958 

Zieliński Janusz 2003 – 2005

Żełobowski Adam 2015 – 2018

Żółtowski Marian 1956 – 1968 

Żurowski Władysław 1949 – 1960

Oprócz wyżej wymienionych nauczycieli kadrą pedagogiczną szkoły zasilało, w zależności od potrzeb, miejscowe środowisko nauczycielskie. Z Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku czasowo związani byli: Helena Nowel , Ryszard Demby, Teresa Paciukanis, Zbigniew Karandziej i inni.

Skip to content