Rada rodziców

Konto Bankowe Rady Rodziców:

25 9339 0006 0000 0000 0161 0001


Rada Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Marek Chomontowski
Halina Bogdańska
Barbara Szejnoga

Klasowe Rady Rodziców:

Klasa I A:
Barbara Karczewska
Ewa Krupińska
Justyna Saczek

Klasa I B:
Kamila Gutowska
Katarzyna Kwiatkowska

Klasa I C:
Rafał Milczarek
Joanna Zajczyk
Małgorzata Malinowska

Klasa I D:
Łukasz Rudowicz
Natalia Sosnowska
Milena Zych

Klasa II A:
Katarzyna Daniłowicz
Anna Dzienisiewicz
Mariusz Naruszewicz

Klasa II B:
Elżbieta Jaroszewska
Agnieszka Sowul
Halina Bogdańska

Klasa II C:
Anna Stankiewicz
Milena Dębska
Maja Giełazis

Klasa II D:
Barbara Szejnoga
Małgorzata Chmielewska
Katarzyna Jaworowska

Klasa III A:
Urszula Szydłowska
Agnieszka Adamska
Agnieszka Rudowicz

Klasa III B:
Zbigniew Dębski
Magdalena Dowejko
Marta Romotowska

Klasa IV A:
Marek Chomontowski
Ewa Kamińska
Anna Karpowicz

Klasa IV B:
Barbara Wyrwińska
Katarzyna Jarosz
Maria Leonarczyk- Kumkowska

Klasa IV C:
Marlena Hałas
Katarzyna Romotowska
Mariusz Kornyszko

Skip to content