Psycholog szkolny

Godziny pracy Psychologa

2023/24

poniedziałek- 8:00-13:00

wtorek, środa- 7:00-15:00

czwartek 8:00-14.30

piątek 8:00-11.30


W szkole realizujemy Program wychowawczo- profilaktyczny oraz wynikające z niego zapisy, w tym zajęcia z młodzieżą. Nacisk kładziemy na profilaktykę uzależnień, przemocy czy też chorób psychicznych. Ważne są jednak i inne zajęcia: integracyjne (budujące wśród uczniów i nauczycieli empatię i zaufanie), psychoedukacyjne (kształtujące i rozwijające umiejętności psychospołeczne niezbędne w codziennym prawidłowym funkcjonowaniu), ale też niejednokrotnie takie, podczas którym poruszamy interesujące i ważne tematy. Przykładem takich zajęć są zajęcia na temat wartości i celów. Każdy z nas kieruje się w swoim życiu różnymi wartościami. Jedni cenią sobie zdrowie, inni rodzinę, jeszcze inni uznają rozwój czy wolność za najważniejsze wartości życiowe. Te, którymi się kierujemy wynikają najczęściej z naszych potrzeb, doświadczeń, celów. Swoją własną piramidę wartości tworzyli ostatnio uczniowie klasy IV A podczas zajęć z psychologiem. Wymieniali się przy tym doświadczeniami, dzielili spostrzeżeniami i wnioskami, każdy z nich na swój własny sposób interpretował konkretne wartości.

 

 

Zachęcam do obejrzenia filmu poświęconego profilaktyce uzależnień behawioralnych. 

Uzależnienia behawioralne to nowa grupa uzależnień psychicznych, które wiążą się z nałogowym wykonywaniem pewnych przyjemnych czynności. Ich realizacja prowadzi do krótkotrwałego uczucia euforii i ulgi, po czym pojawia się jeszcze silniejsza potrzeba ich powtórzenia. Prowadzi to do błędnego koła uzależnienia.

W przypadku profilaktyki przed uzależnieniami behawioralnymi wśród dzieci i młodzieży ogromne znaczenie ma trening kompetencji psychospołecznych, czyli nauka:

* radzenia sobie z emocjami i stresem,
* komunikacji i utrzymywania dobrych relacji interpersonalnych,
* podejmowania decyzji i umiejętności rozwiązywania problemów,
* krytycznego i twórczego myślenia,
* samoświadomości i empatii.

Bardzo ważne jest, aby umożliwić dzieciom zastąpienie gier komputerowych innymi aktywnościami rozwijającymi umiejętności interpersonalne i jednocześnie zaspokajającymi podobne potrzeby motywacyjne. Każdy rodzic zadaje sobie pytanie kiedy i jak wprowadzać swoje dzieci w świat wirtualny.
Poniżej kilka przydatnych zasad:

* im późniejszy wiek inicjacji technologicznej, tym lepiej, * nie dopuszczamy do wirtualnego świata dzieci przed drugim rokiem życia,
* korzystanie z Internetu we wczesnym wieku – bardzo krótko
jednorazowo, zawsze z udziałem i pod kontrolą rodziców, dostęp wyłącznie do treści dostosowanych do wieku rozwojowego.

Materiał przekazany przez pełnomocnika ds. przeciwdziałania uzależnieniom,
Panią Monikę Dudycz- Stefanowską z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Olecku

Przeciwdziałanie przemocy – HELP ME, Twój Parasol

https://www.ko.olsztyn.pl/2021/06/14/przeciwdzialanie-przemocy-help-me-twoj-parasol/


Polskie Towarzystwo Psychologiczne oddział w Olsztynie oraz Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychologii klinicznej informują o bezpłatnej telefonicznej pomocy psychologicznej m.in. dla: personelu medycznego, pacjentów, rodzin, osób w kwarantannie, a także tych, którzy odczuwają psychologiczne trudności  w związku z koronawirusem.

Kontakt pod numerem telefonu: 730 822 320

w godzinach 09.00–21.00.

Pomocy udzielają wykwalifikowani psychologowie, interwenci kryzysowi, specjaliści psychologii klinicznej, psychoterapeuci.


Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123

Zadzwoń! Zaufaj!

Czekamy na telefon od Ciebie codziennie od 14.00 do 22.00!
Nasz numer jest bezpłatny. Pomoc udzielana jest bezpłatnie.

Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123 powstał z myślą o osobach, które z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem. Oferta kierowana jest do osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej, rodziców potrzebujących wsparcia w procesie wychowawczym oraz osób niepełnosprawnych.

Poradnia Telefoniczna 116 123 udziela pomocy psychologicznej osobom doświadczającym kryzysu emocjonalnego, samotnym, cierpiącym z powodu depresji, bezsenności, chronicznego stresu.

Strona internetowa: http://www.psychologia.edu.pl/kryzysy-osobiste/telefon-kryzysowy-116123.html


Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
116111

Linia czynna 24h/7 Pomoc udzielana anonimowo i bezpłatnie
Szerokie spektrum pomocy (złość, smutek, bezsilność itd.)
Można także pisać odwiedzając stronę internetową:


Linia dzieciom
800080222

Całodobowa, bezpłatna, anonimowa infolinia
dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli.

Kto może zadzwonić?

Każda młoda osoba, która chce porozmawiać o swoich problemach związanych z: dojrzewaniem, nieporozumieniami czy konfliktami z kolegami, nieszczęśliwą miłością, przemocą w szkole lub w domu, kłótniami z rodzicami, myślami samobójczymi, lękami, nadwagą i odżywianiem. Rodzic, opiekun lub pedagog, który chciałby wiedzieć jak pomóc dziecku. W ramach numeru istnieje również możliwość skorzystania z pomocy prawnika.

Strona: http://www.liniadzieciom.pl


Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

800 70 2222

Linia czynna 24/7 Pomoc udzielana jest bezpłatnie

Linia Fundacji ITAKA realizującej projekt Ministerstwa Zdrowia.

 Celem projektu jest prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku. Zakres działań obejmuje przygotowanie i prowadzenia Centrum Wsparcia w ramach, którego udzielana jest całodobowa pomoc poprzez telefon, czat i email, osobom znajdującym się w stanie kryzysu psychicznego.

E-mail: porady@liniawsparcia.pl

Strona www.liniawsparcia.pl


Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

Pomoc udzielana bezpłatnie.

Telefon czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Każdy, kto zadzwoni po godzinie 20.00 lub w dni wolne od pracy może przedstawić swój problem i zostawić numer kontaktowy.

Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia. Do dziecięcego telefonu zaufania najczęściej zgłaszane są sprawy dotyczące przemocy, problemów emocjonalnych, w relacjach rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych oraz wynikających z okresu dorastania

Skip to content