Opis Profili

Klasa IA – humanistyczno-psychologiczna

3 Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

• język polski,
• język angielski,
• biologia lub wiedza o społeczeństwie (Wybierz sam!)

DLACZEGO KLASA O PROFILU HUMANISTYCZNO- PSYCHOLOGICZNYM?

 • Chcesz wejść do świata przeszłości, poznać historię od antyku przez czasy nowożytne do współczesności?
 • Chcesz wiedzieć kim był Niccollo Machiavelli?
 • Chcesz wiedzieć, czym są jery? Dlaczego Śmierć jest kobietą? A może chcesz poznać historię rywalizacji Mickiewicza ze Słowackim?

Wybierając właśnie ten profil, poznasz te i inne ciekawostki…

U NAS MOŻESZ:

brać udział w warsztatach dziennikarskich organizowanych przez Wydział Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM w Olsztynie, Radio Olsztyn, zostać Laureatem wielu Olimpiad, w tym Wiedzy o Mediach czy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej czy Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie i Certyfikacji Żywności „Food Expert”, Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka, jeździć na wycieczki, organizować uroczystości szkolne. To profil dla kreatywnych i aktywnych! Zapraszamy!

NASZE SUKCESY:

 • wysokie wyniki z egzaminów maturalnych,
 • wysokie wyniki w konkursach humanistycznych, biologicznych i językowych.


WSPÓŁPRACA Z:

 • Wydziałem Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku,
 • Wydziałem  Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • Radiem Olsztyn, UWM FM,
 • Wydziałem Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Ełku ,
 • Olecką Izbą Historyczną ,
 • lokalną prasą,
 • teatrami oraz aktorami teatralnymi i filmowymi.

NIE TYLKO NAUKA…

 • udział w kółku języka łacińskiego czy zajęciach dziennikarskich,
 • organizowanie i prowadzenie imprez,
 • udział w warsztatach organizowanych przez UwB, UWM w Olsztynie,
 • udział w cyklicznych spotkaniach w ramach „Czwartków z Humanistyką”,
 • udział w Jeżowisku filologicznym na Uniwersytecie w Białymstoku,     
 • spotkania z dziennikarzami,
 • spotkania z prawnikami,
 • tworzenie filmów promujących szkołę,
 • prowadzenie ECHO LO na Facebooku czy szkolnego Instagrama,
 • możliwość rozwoju umiejętności aktorskich, recytatorskich i wokalnych na zajęciach teatralnych,
 • udział w Szkolnym Dniu Przedsiębiorczości czy Debatach Oksfordzkich.

PROFIL ABSOLWENTA

KLASY O PROFILU HUMANISTYCZNO-PSYCHOLOGICZNYM  

 • absolwent tego kierunku zdobędzie wiedzę na poziomie rozszerzonym z języka polskiego, biologii lub wos-u oraz poszerzy wiedzę z języka angielskiego,
 • uzyska dobre wyniki na maturze z przedmiotów rozszerzonych,
 • biorąc udział w licznych warsztatach czy wykładach, wykorzysta swoje umiejętności kreatywnej współpracy i rozwinie kompetencje miękkie,
 • będzie mógł swobodnie nawiązywać kontakty zagraniczne,
 • będzie mógł studiować prestiżowe kierunki, gwarantujące dobrze płatną pracę.

PROFIL PRZYGOTOWUJE DO PODJĘCIA STUDIÓW NA TAKICH KIERUNKACH, JAK:

 • filologia polska,
 • filologia angielska,
 • lingwistyka w biznesie,
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
 • logopedia,
 • dietetyka,
 • ratownictwo medyczne,
 • psychologia,
 • animacja kultury,
 • public relations,
 • politologia,
 • socjologia,
 • pedagogika,
 • biologia,
 • edytorstwo tekstów,
 • kosmetologia,
 • fizjoterapia

i wiele innych…

Klasa IB – biznesowo-politechniczna

3 Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

• biznes i zarządzanie – nowość,
• język angielski,
• matematyka lub geografia (Wybierz sam!)

DLACZEGO KLASA O PROFILU BIZNESOWO-POLITECHNICZNYM?

 • nabędziesz umiejętności logicznego myślenia oraz wnioskowania,
 • rozwiniesz zdolności analityczne,
 • rozwiniesz cztery sprawności językowe: mówienie, słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem oraz pisanie tekstów użytkowych w języku angielskim,
 • będziesz brał udział w zajęciach wzbogaconych o nowoczesne i efektywne metody nauczania, metody audiowizualne, filmy dydaktyczne i instruktażowe, eksperymenty i doświadczenia, ćwiczenia praktyczne, projekty, prezentacje itp.,
 • będziesz uczestniczyć w dodatkowych bezpłatnych zajęciach pomagających w przygotowaniu do matury z matematyki czy języka angielskiego,
 • będziesz przygotowywany do matury przez nauczycieli, którzy są Egzaminatorami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz Tutorami,
 • zdasz dobrze maturę i będziesz mógł studiować kierunki dające w przyszłości dobrze płatną pracę.

WSPÓŁPRACA Z:

 • Uniwersytetem w Białymstoku,
 • Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie,
 • Radiem UWM FM oraz Radiem Olsztyn,
 • Politechniką Białostocką,
 • Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Suwałkach,
 • Wydawnictwami Nowa Era, Operon, WSiP,
 • Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Ełku,
 • Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łomży.

NIE TYLKO NAUKA…

Atrakcyjnie spędzisz czas:

 • spotykając się z ciekawymi ludźmi,
 • biorąc udział w interesujących zajęciach dodatkowych, np. Szkolnej Lidze Szachowej,
 • biorąc udział w wycieczkach, w Dniu Przedsiębiorczości,
 • organizując imprezy szkolne,
 • działając w Wolontariacie, Kole Debat Oksfordzkich,
 • oglądając filmy w wersji anglojęzycznej, organizując Konkurs Języka Angielskiego Excellence czy Sudoku. Lubię to!,
 • opiekując się Samorządem Uczniowskim, prowadząc ECHO LO czy szkolny Instagram.

PROFIL ABSOLWENTA

KLASY O PROFILU BIZNESOWO- POLITECHNICZNYM  

 • absolwent tego kierunku zdobędzie wiedzę na poziomie rozszerzonym z matematyki lub geografii, nowego przedmiotu, którym jest biznes i zarządzanie, oraz poszerzy wiedzę z języka angielskiego,
 • uzyska dobre wyniki na maturze z przedmiotów rozszerzonych,
 • podróżując, wykorzysta swoje umiejętności,
 • będzie mógł swobodnie nawiązywać kontakty zagraniczne,
 • będzie mógł studiować prestiżowe kierunki, gwarantujące dobrze płatną  pracę.

PROFIL PRZYGOTOWUJE DO PODJĘCIA STUDIÓW NA TAKICH KIERUNKACH, JAK:

 • matematyka,
 • sztuczna inteligencja,
 • geodezja,
 • analityka finansowa,
 • geografia,
 • biznes i zarządzanie,
 • logistyka,
 • kierunki ekonomiczne, np. ekonomia, finanse i rachunkowość,
 • kierunki politechniczne, np. mechatronika, automatyka i robotyka, mechanika, elektrotechnika, grafika komputerowa, elektronika i telekomunikacja, mechanika i budowa maszyn, nawigacja i inne,
 • filologia angielska,
 • europeistyka, lingwistyka stosowana, skandynawistyka, języki biznesowe,
 • stosunki międzynarodowe

i wiele innych…

Skip to content