Nasze osiągnięcia po I semestrze nauczania.

Nasze osiągnięcia po I semestrze nauczania.

22 stycznia 2023 Bez kategorii Osiągnięcia

Zakończyła się nauka w I semestrze roku szkolnego 2022/23.
Koniec I semestru to okazja do dokonania analiz i podsumowań wyników w nauce i zachowaniu uczniów naszej szkoły.
Poniższy materiał obrazuje osiągnięte wyniki.

Skip to content