Najlepszy z najlepszych.

Najlepszy z najlepszych.

4 grudnia 2023 Galeria Osiągnięcia

Stypendium Prezesa Rady Ministrów zostało przyznane uczniowi naszego liceum- Krzysztofowi Skorupskiemu. Uczeń otrzymał nagrodę za najwyższe wyniki w nauce. W roku szkolnym 2022/23 uzyskał on najwyższą średnią ocen w szkole: 5,44. Krzysztof Skorupski uczestniczy w życiu szkoły, bierze udział w konkursach przedmiotowych. Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą. Gratulujemy Krzysztofowi Skorupskiemu przyznanej nagrody, życzymy kolejnych sukcesów, dalszych wysokich osiągnięć i kolejnych nagród.

                                                                                       Mariola Pezowicz

Skip to content