Zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

29 września 2022 Bez kategorii

Przypominamy, że w naszej szkole realizowane są zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w dodatkowym wymiarze godzin.
Wsparcie obejmuje organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym dla wszystkich uczniów, u których nauczyciele, rodzice bądź sami uczniowie widzą potrzebę wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w danym zakresie.

Zajęcia prowadzone są przez:
– psychologa p. Alicję Ropel- zajęcia terapeutyczne oraz rozwijające kompetencje
emocjonalno- społeczne;
– nauczyciela współorganizującego proces kształcenia p. Izabelę Osiecką – Żukowską-
gimnastyka korekcyjna oraz zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne;
– terapeutę pedagogicznego p. Martę Kulbacką- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne dla
uczniów z opinią poradni psychologiczno- pedagogicznych;
– logopedę p. Emilię Przemielewską- zajęcia logopedyczne;
– doradcę zawodowego p. Teresę Woźniak- zajęcia z doradztwa zawodowego oraz
rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne.

Zajęcia będą realizowane do 20 grudnia br. Na zajęcia możecie zapisać się w każdym
dowolnym momencie. Wystarczy zgłosić chęć udziału wychowawcy lub osobie prowadzącej
zajęcia, które Was interesują.

Alicja Ropel

Skip to content