Wolontariat w szkole.

Wolontariat w szkole.

26 września 2022 Bez kategorii

W ramach realizacji jednego z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa uczennice, Dominika Wojciulewicz i Weronika Lewandowska wraz z pedagogiem, Magdaleną Czerwińską, uczestniczyły w konferencji pt.: „Wolontariat w szkole. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości”, która miała miejsce 21 września 2022 roku w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku. Spotkanie miało na celu przedstawienie pozytywnego wpływu działalności wolontariackiej na budowanie ludzkiej dojrzałości, określenie zasad organizacji wolontariatu w placówkach oświatowych oraz dzielenie się dobrymi praktykami pracy wolontariuszy w szkołach. Spotkanie zakończyło się panelem dyskusyjnym, gdzie poruszone zostały zagadnienia dotyczące kierunków rozwoju wolontariatu, kompetencji jakie szkoła powinna kształcić u uczniów oraz sposobów angażowania uczniów i planowania działań wolontariackich. Zaprezentowane treści staną się niewątpliwie inspiracją do dalszych działań wolontariackich na terenie naszej Szkoły.

Skip to content