Aż dwie uczennice I LO wyróżnione w Konkursie IPN!

Aż dwie uczennice I LO wyróżnione w Konkursie IPN!

13 czerwca 2022 Bez kategorii

To już V edycja Konkursu organizowanego przez IPN pt. „Historia najnowsza dzieci i młodzieży”. Stąd szczególnie jest miło widzieć wśród osób wyróżnionych aż dwie uczennice naszej szkoły. W tym roku komisja doceniła prace Natalii Rant (kl.3c) Wilczy Szaniec  oraz Julity Wróblewskiej (kl.2b) Piasek w klepsydrze. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie własnego utworu poetyckiego, który powinien odnosić się do wartości patriotycznych lub upamiętniać wydarzenie, miejsce, osobę, symbol itp. z najnowszej historii Polski z lat 1918-1989 na podstawie dowolnie wybranego źródła historycznego, które stało się inspiracją do powstania utworu. Komisja konkursowa w składzie: Wojciech Fedorowicz – Naczelnik Oddziałowego Archiwum IPN w Białymstoku (przewodniczący Komisji); dr Karolina Szymborska – pracownik naukowy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku; dr Zofia Ewa Redlarska – poetka, współpracownik Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku; Marta Danilczyk – nauczycielka języka polskiego w VI Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, Urszula Gierasimiuk – Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku, dr hab. Karol Sacewicz – Naczelnik Delegatury IPN w Olsztynie; Jolanta Brzozowska – pracownik Oddziałowego Archiwum IPN w Białymstoku (sekretarz, bez prawa głosu) oceniła prace według następujących kryteriów: treść zgodna z tematyką oraz faktami historycznymi, poprawność językowa, ogólny wyraz artystyczny oraz twórczy sposób ujęcia tematu (np. forma wypowiedzi, dobór środków stylistycznych w utworze poetyckim), umiejętność wyszukiwania, wykorzystania oraz dobór materiału źródłowego, samodzielność interpretacji faktów i własnych opinii, oryginalność. Gala rozdania nagród już jesienią, a publikacja pokonkursowego tomiku wierszy w 2023 r.

Życzymy powodzenia w kolejnych edycjach!

Emilia Przemielewska

Skip to content