Matematyka w Obiektywie

Matematyka w Obiektywie

22 lutego 2022 Bez kategorii

„Jeśli zagłębisz się odpowiednio mocno w naturę dowolnej rzeczy, znajdziesz w niej matematykę” .

Słowa Deana Schlictera doskonale uwydatniają to, że matematyka jest językiem natury. To proste stwierdzenie, z którym trudno się nie zgodzić. Nauka, bez względu na to czy chcemy czy nie, jest obecna w naszym codziennym życiu. Kolejna już VII edycja została doceniona przez Kuratora Oświaty, Burmistrza Olecka i Starostę Oleckiego, którzy przyznali patronaty honorowe. Ponieważ konkurs łączy również humanistykę z matematyką swój patronat honorowy udzielił Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki oraz Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
  Fotografie mogą dotyczyć: obiektów i pojęć matematycznych (np. symetria, kula, sześciokąt, parabola, liczby zaprzyjaźnione, oś liczbowa), praw, zasad, prawidłowości matematycznych (np. twierdzenie Pitagorasa, złota proporcja, prosta styczna do okręgu, ciąg Fibonacciego), metafor matematycznych (np. punkt, nieskończoność). Można przedstawić je również w sposób dowcipny, na wesoło. 

Wersję papierową  należy wysłać do 22 lutego na adres I LO w Olecku, a elektroniczną na adres mailowy: e.guziejko@lo.olecko.pl
Na zwycięzców będą czekały bardzo atrakcyjne nagrody! 

http://matematykawobiektywie.lo.olecko.pl/

Skip to content