Szkolny Program Stypendialny w ramach projektu „Kompetencje kluczowe kluczem do przyszłości”

Szkolny Program Stypendialny w ramach projektu „Kompetencje kluczowe kluczem do przyszłości”

16 września 2021 KOMPETENCJE KLUCZOWE KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI

Każdy uczeń naszej szkoły, który w roku szkolnym 2020/2021 osiągał sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, posiadał celujące lub bardzo dobre oceny końcoworoczne z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języków obcych oraz uczęszczał w latach poprzednich na zajęcia projektowe może być tegorocznym STYPENDYSTĄ. Do rozdania w tym roku szkolnym 30 takich stypendiów.
Szczegóły w regulaminie i załącznikach.

Skip to content