Uroczyste pożegnanie Absolwentów 2021/2022

Uroczyste pożegnanie Absolwentów 2021/2022

11 maja 2022 Bez kategorii

Życie składa się z powitań i pożegnań. Te pierwsze są radosne i zapowiadają coś nowego, pożegnania uświadamiają nam, że coś się kończy. 29 kwietnia 2022 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku pożegnaliśmy wyjątkowy, ostatni rocznik licealistów, którzy swą edukację w szkole średniej kontynuowali po gimnazjum.

Był to niezwykle uroczysty dzień. W sali gimnastycznej naszej szkoły licznie zebrali się uczniowie, rodzice absolwentów oraz przedstawiciele oleckich władz, instytucji, szkół podstawowych i mediów. Wśród nich nie zabrakło pani Marzanny Pojawy-Grajewskiej – starosty powiatu oleckiego oraz pana Karola Sobczaka – burmistrza Olecka.

Nasze spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia pani Katarzyny Kamińskiej – dyrektor
I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku, która w swojej wypowiedzi podkreśliła wyjątkowy charakter dnia oraz podziękowała rodzicom za zaufanie, którym obdarzyli naszą szkołę, oddając swoje „diamenty” właśnie do I LO w Olecku. Zaznaczyła przy tym,
iż tegoroczni absolwenci to rocznik szczególny – nie tylko ze względu na trudne doświadczenia nauki w pandemii, czy niespokojnych czasów politycznych, ale przede wszystkim ze względu
na wyniki trzecioklasistów. Wśród 72 uczniów kończących szkołę, aż 32 otrzymało świadectwa
z wyróżnieniem. Mnóstwo ciepłych słów i życzeń na przyszłość do naszych absolwentów skierowali pani Marzanna Pojawa-Grajewska oraz pan Karol Sobczak, którzy również podkreślili trudne czasy, w jakich przyszło młodym ludziom kończyć edukację w liceum i tym samym zasłużyli na gratulacje za tak doskonałe wyniki.

Po wystąpieniach dostojnych gości przyszedł czas na nagrody. Laur Kochanowskiego
to szczególne wyróżnienie, ufundowane przez nauczycieli szkoły, przyznawane uczniowi, który ma znaczące osiągnięcia dydaktyczne na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim
lub krajowym, to osoba, która może się pochwalić  bardzo dobrymi wynikami w nauce, odznacza  się wzorową postawą, a swoją aktywnością rozsławiała dobre imię szkoły. Jest wzorem
do naśladowania. W tym roku był to absolwent klasy III d – Krzysztof Bielawski.

Nagrodę Specjalną przyznano uczniowi, który także mógł się pochwalić  rewelacyjnymi wynikami w nauce, a na przestrzeni trzech lat inicjował, realizował i wspierał działania na rzecz integracji społeczności szkolnej, aktywnie włączał się w organizację uroczystości, godnie reprezentował szkołę w działaniach wykraczających poza środowisko szkolne, odznaczał się wzorową postawą koleżeńską i uczniowską, a swoim zaangażowaniem w życie szkoły mobilizował innych do działania. Tę nagrodę przyznano Kacprowi Protasiewiczowi z klasy 3f.

W dalszej kolejności nagrodzono uczniów, którzy otrzymali świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem. Wśród najlepszych najlepszych z najlepszych znaleźli się:

1. Pola Stadnicka

2. Aleksandra Piotrowska

3. Izabela Motulewicz

4. Kinga Kruszniewska

5. Irmina Dębowska

6. Julia Naruszewicz

7. Dominika Dadura

8. Melania Reszuta

9. Konrad Cieślukowski

10. Dominika Stasiak

11. Kinga Kuklińska

12. Magdalena Miławicka

13. Bartłomiej Kalinowski

14. Maja Brodowska

15. Natalia Hatalska

16. Gabriela Trofimow

17. Nikola Dąbrowska

18. Julia Gorlo

19. Natalia Piotrowska

20. Aleksander Adamajt

21. Anna Miluć

22. Maks Bedyński

23. Krzysztof Złotnik

24. Oliwia Ignatowicz

25. Oliwia Wądołowska

26. Aleksandra Kacprzyk

27. Anna Kneć

28. Emil Przekop

29. Maria Michniewicz

30. Adam Machnikowski

Tego dnia nie zabrakło również nagród i podziękowań dla uczniów wyróżniających
się w sporcie, pracy na rzecz szkoły oraz zaangażowanych w pomoc potrzebującym.


Nagrody za osiągnięcie sportowe otrzymali:

1. Ewa Łapucka

2. Emilia Pietrewicz

3. Michał Chodkiewicz

4. Zuzanna Dębska

Podziękowania za wolontariat, prace społeczne i pracę na rzecz szkoły zostały wręczone Michałowi Rytwińskiemu, Amelii Supronowicz, Karolowi Chmielewskiemu, Annie Kai Januszczyk oraz Roksanie Piwek.

Po nagrodzeniu wszystkich zasłużonych absolwentów nastąpił niezwykle uroczysty moment – wręczenie świadectw ukończenia szkoły. Maturzyści oprócz tego ważnego dokumentu otrzymali również koniczynki na szczęście od swoich młodszych kolegów i koleżanek.

Na zakończenie wysłuchaliśmy wspaniałych podziękowań od absolwentów, życzeń
od przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego oraz obejrzeliśmy część artystyczną pełną elegancji – jak pożegnalny polonez klasy III d, ale też momentów humorystycznych – filmy klasy III e
oraz bardzo energetycznych – taniec klasy III f. Młodsi uczniowie wyśpiewali absolwentom życzenia spokoju, miłości i mądrych ludzi wokół. Finałowy moment uroczystości był niezwykle słodki – trzecioklasiści poczęstowali zgromadzonych tortem.

Uroczyste pożegnanie Absolwentów 2021/2022 było wspaniałym spotkaniem, pełnym podniosłych momentów, wspomnień i mądrych życzeń na całe dorosłe życie. Ważne, by ludzie, którzy właśnie wkroczyli w dorosły świat, pamiętali, że marzenia się nie spełniają – marzenia się spełnia! I tego im życzymy z całego serca!

Skip to content