Profilaktyka uzależnień behawioralnych

Profilaktyka uzależnień behawioralnych

14 lutego 2023 Ogłoszenia dla rodziców

Zachęcam do obejrzenia filmu poświęconego profilaktyce uzależnień behawioralnych. 

Uzależnienia behawioralne to nowa grupa uzależnień psychicznych, które wiążą się z nałogowym wykonywaniem pewnych przyjemnych czynności. Ich realizacja prowadzi do krótkotrwałego uczucia euforii i ulgi, po czym pojawia się jeszcze silniejsza potrzeba ich powtórzenia. Prowadzi to do błędnego koła uzależnienia.

W przypadku profilaktyki przed uzależnieniami behawioralnymi wśród dzieci i młodzieży ogromne znaczenie ma trening kompetencji psychospołecznych, czyli nauka:

* radzenia sobie z emocjami i stresem,
* komunikacji i utrzymywania dobrych relacji interpersonalnych,
* podejmowania decyzji i umiejętności rozwiązywania problemów,
* krytycznego i twórczego myślenia,
* samoświadomości i empatii.

Bardzo ważne jest, aby umożliwić dzieciom zastąpienie gier komputerowych innymi aktywnościami rozwijającymi umiejętności interpersonalne i jednocześnie zaspokajającymi podobne potrzeby motywacyjne. Każdy rodzic zadaje sobie pytanie kiedy i jak wprowadzać swoje dzieci w świat wirtualny.
Poniżej kilka przydatnych zasad:

* im późniejszy wiek inicjacji technologicznej, tym lepiej, * nie dopuszczamy do wirtualnego świata dzieci przed drugim rokiem życia,
* korzystanie z Internetu we wczesnym wieku – bardzo krótko
jednorazowo, zawsze z udziałem i pod kontrolą rodziców, dostęp wyłącznie do treści dostosowanych do wieku rozwojowego.

Materiał przekazany przez pełnomocnika ds. przeciwdziałania uzależnieniom,
Panią Monikę Dudycz- Stefanowską z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Olecku

Skip to content