2 kwietnia – Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia – Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia 2024 Bez kategorii

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ustanowiło 2 kwietnia Światowym Dniem Wiedzy na temat Autyzmu (WAAD) w 2007 roku. Od samego początku ONZ obchodzi ten dzień jako sposób na potwierdzenie i promowanie pełnej realizacji wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności dla osób z autyzmem na równych zasadach z innymi. Akcja promuje także akceptację i uznanie dla osób z autyzmem i ich wkład w społeczeństwo.
Przyjęło się, że symbolem tego dnia jest kolor niebieski oraz puzzel, jednak osoby w spektrum zaproponowały własny symbol – tęczową nieskończoność.

Dlaczego tęczowa nieskończoność?
Puzzel jako symbol autyzmu pojawił się początkowo w 1963 roku (Krajowe Towarzystwo Autystyczne z siedzibą w Londynie). Później symbolu tego używały kolejne organizacje. Puzzel jednak budzi skojarzenia, że osoba w spektrum jest niepełna, niedostateczna, czegoś jej brakuje, jest niedopasowana do społeczeństwa. Natomiast kolor niebieski jest zbyt ograniczający i stygmatyzujący osoby w spektrum. Dlatego obecnie ta symbolika budzi duże kontrowersje i jest odrzucana przez większość osób w spektrum autyzmu.
Samorzecznicy – osoby w spektrum – zaproponowały własny symbol – tęczową nieskończoność (lub pętlę), która symbolizuje inkluzywność wszystkich w spektrum, nieskończoną kombinację możliwości, różnorodności i neuroróżnorodności. 
Pamiętajmy, że każda osoba z autyzmem ma niepowtarzalne zdolności i talenty, które mogą wnieść wiele do naszej społeczności. Bądźmy otwarci, cierpliwi i empatyczni, aby wspierać ich w ich drodze do samorealizacji. Słuchajmy ich, kiedy mówią o sobie i czego potrzebują, również w kwestii symboli, jakimi chcą być reprezentowani.

Skip to content