„Opaska biało- czerwona była ogromnym zaszczytem…”.

„Opaska biało- czerwona była ogromnym zaszczytem…”.

27 września 2021 Bez kategorii Galeria

Minęło 82 lata od wybuchu II wojny światowej . Społeczność I LO im. J. Kochanowskiego w Olecku złożyła hołd wszystkim walczącym i poległym. W dniu 24.09.2018 r. odbył się apel, przypominający o wydarzeniach z okresu II wojny światowej. Uczniowie, prowadzący apel, przedstawili kalendarium wydarzeń- przebieg kampanii wrześniowej oraz jej skutki. Przypomnieli fakty- zwłaszcza z 1 września 1939 r.- atak wojsk niemieckich na Polskę oraz z 17 września 1039 r., kiedy to Armia Czerwona przekroczyła wschodnie granice Rzeczpospolitej. Bieg historycznych wydarzeń został przedstawiony za pomocą różnorodnych tekstów i materiałów ilustracyjnych- zdjęć, archiwalnych nagrań, map i danych statystycznych.  Akcentem podkreślającym wagę wydarzeń tamtych lat były biało- czerwone opaski na ramieniu prowadzących apel: „(…) opaska biało-czerwona na ramieniu świadczyła o przynależności do polskiej armii i była ogromnym zaszczytem” (słowa generała  Zbigniewa Ścibora- Rylskiego). Na zakończenie uroczystości obecni na apelu złożyli hołd wszystkim ofiarom tej wojny, czcząc ich pamięć minutą ciszy. Pokolenia powojenne winne pamiętać  o bohaterach walczących o wolną Polskę. Mamy wobec nich wielki dług wdzięczności, który można spłacać, pamiętając o ich bohaterskich czynach.  

  Apel został przygotowany pod kierunkiem nauczycielki historii Agnieszki Droździel i poprowadzony przez uczniów klasy III B.

Mariola Pezowicz

Skip to content