Solidarni z Ukrainą.

Solidarni z Ukrainą.

27 lutego 2023 Bez kategorii

24 lutego 2023 r. mija rok od tragicznych wydarzeń- zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę. Tego dnia w I LO w Olecku odbył się apel „Solidarni z Ukrainą”.
Prelegent- nauczyciel historii p. Paweł Kurowski- przedstawił dzieje ziem ukraińskich, narodu i państwa ukraińskiego od czasów najdawniejszych do współczesności. W interesujących słowach opisał ponad tysiącletnią historię Ukrainy, podał daty, które zasługują na szczególną uwagę. Bieg historycznych wydarzeń przestawił za pomocą różnorodnych tekstów i materiałów ilustracyjnych- zdjęć, map, wykresów.
Prowadzący podkreślił też, iż mimo trudnych okresów i sporów o historię trwa proces pojednania polsko-ukraińskiego, który postępuje, czego dowody mamy w ostatnim roku.
Bardzo ważną częścią ukraińskiej kultury jest muzyka, zwłaszcza pieśni wywodzące się z folkloru. Świadczą one o bogatej i różnorodnej tradycji naszych wschodnich sąsiadów. W programie apelu wybrzmiały ukraińskie piosenki, opiewające bohaterstwo rodaków lub nawiązujące do wydarzeń
historycznych i obyczajowości. Podczas koncertu wystąpił nauczyciel historii p. Mariusz Bartnicki, który śpiewał solo z towarzyszeniem akordeonu. W repertuarze znalazła się też polska pieśń „Na zielonej Ukrainie”. Akcentem podkreślającym wagę tematyki apelu było odśpiewanie przez grupę uczniów religijnego hymnu Ukrainy. Słowa tego hymnu to swoista modlitwa o wolność kraju. Dziś pieśń ta ponownie łączy ludzi, dotkniętych tragedią wojny, a tekst nabrał szczególnego
znaczenia. Wykonane utwory poruszyły słuchaczy, wpłynęły na emocje, nie pozostawiły obojętnym.
Apel został przygotowany pod kierunkiem nauczycieli historii-p. Mariusza Bartnickiego i p. Pawła Kurowskiego.

Mariola Pezowicz

Skip to content