„Szkoła pamięta”

„Szkoła pamięta”

4 listopada 2021 Galeria

Okres przed Świętem Zmarłych to czas, w którym w sposób szczególny wspominamy naszych zmarłych, zarówno bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w lokalnej czy też ogólnonarodowej historii. To czas refleksji, zadumy, wspomnień, czas w którym rozmawiamy o wartościach, ale i tradycjach, wymieniamy się doświadczeniami międzypokoleniowymi, budujemy relacje. Te wszystkie wartości i tradycje przekazujemy na co dzień naszej młodzieży, dlatego po raz kolejny uczestniczyliśmy w akcji „Szkoła pamięta” organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W ramach akcji wolontariusze z naszego Koła Wolontariatu uporządkowali bezimienne i opuszczone groby na oleckim cmentarzu, odwiedzili groby zmarłych nauczycieli, zapalili znicz na grobie zamordowanym w sowieckich więzieniach i łagrach oraz grobie dziecka opuszczonego. Akcja była niezwykłą lekcją historii, zaś samo zapalenie znicza i modlitwa – wyrazem pamięci oraz oddania czci i szacunku zmarłym.

Skip to content