Poezja Julity Wróblewskiej oraz Natalii Rant w kolejnej „Antologii wierszy konkursowych” IPN w Białymstoku

Poezja Julity Wróblewskiej oraz Natalii Rant w kolejnej „Antologii wierszy konkursowych” IPN w Białymstoku

2 listopada 2023 Galeria Osiągnięcia

 Dnia 26 października 2023 r. w auli  Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku odbyła się uroczysta gala podsumowująca VI edycję konkursu poetyckiego ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży”, organizowanego przez Oddziałowe Archiwum oraz Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Tegoroczna edycja konkursu skierowana była do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego oraz dzieci i młodzieży, w szczególności pochodzenia polskiego, mieszkającej poza granicami kraju. Warto wspomnieć, iż konkurs jest nie tylko formą popularyzacji historii Polski, ale również utrwala pamięć o losach wielu pokoleń Polaków i ich wkład w dążenie do odzyskania wolności i niepodległości oraz budowę suwerennego państwa w latach 1918 – 1989. Głównym zadaniem jest przygotowanie własnego utworu poetyckiego odnoszącego się do wartości patriotycznych lub upamiętniającego wydarzenie, miejsce, osobę, symbol itp. z najnowszej historii Polski z lat 1918 – 1989 na podstawie dowolnie wybranego źródła historycznego. Celem konkursu jest kształtowanie wśród młodych ludzi świadomych postaw obywatelskich, przywiązania do historii, tradycji narodowych, języka ojczystego oraz budowanie tożsamości narodowej i regionalnej, a także propagowanie wartości patriotycznych.

Wiersze Julity oraz Natalii pojawią się w kolejnym tomie „ Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży. Antologia wierszy konkursowych z lat 2022-2023:tom 3”.

Warto dodać, iż wiersze uczennic I LO są drukowane właściwie w każdym z tomów.

W imieniu społeczności naszej szkoły życzymy dalszych sukcesów na arenie poetyckiej.

Emilia Przemielewska

Skip to content