Nasze miejsce w rankingu najlepszych liceów.

Nasze miejsce w rankingu najlepszych liceów.

16 stycznia 2023 Bez kategorii

Magazyn „Perspektywy” co roku publikuje zestawienie najlepszych liceów w Polsce. W rankingu „Perspektyw” 2023 znalazło się 51 liceów z województwa warmińsko- mazurskiego.
Zostały one ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz sukcesy szkoły w olimpiadach.
Pierwsze dwa miejsc w rankingu zdominowały licea z Olsztyna.
Powody do zadowolenia daje wynik ogólnopolski naszego liceum. I LO w Olecku w 2023 roku zajęło 682 miejsce w kraju. Tym samym, w porównaniu do miejsca z ubiegłego roku, szkoła zanotowała duży
awans. W 2022 roku nasze liceum było na 761 miejscu w |kraju. Od kilku lat pniemy się w górę w rankingu „Perspektyw”. W wysokie pozycje rankingowe wpisana jest nie tylko liczba zwycięstw, punkty
maturalne, pomyślnie zdane egzaminy. To także sukces wynikający ze współpracy grona pedagogicznego, ambitnych uczniów, lokalnych władz oświatowych i samorządowych. Ogłoszenie rankingu „Perspektyw” to też okazja, by podziękować uczniom i nauczycielom naszego liceum. Nasze liceum uzyskało prawo do używania w 2023 roku tytułu honorowego- „Brązowej” Szkoły 2023 . Jest to specjalny
tytuł dla naszego liceum -potwierdzenie wysokiej jakości pracy I LO im. J. Kochanowskiego w Olecku.

Mariola Pezowicz

Skip to content