Zajęcia metodą Tutoringu

Zajęcia metodą Tutoringu

29 września 2022 Bez kategorii

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego wznawiamy zajęcia metodą Tutoringu.
Są to zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne, mogą z nich skorzystać wszyscy chętni uczniowie.
Tutoring opiera się na relacji nauczyciela z uczniem jako tutora z podopiecznym. To podejście spersonalizowane i całościowe, uwzględniające fakt, że każdy jest inny i że nasze życie i rozwój odbywają się jednocześnie w wielu sferach. W tutoringu chodzi o odkrywanie talentów oraz rozwój umiejętności samodzielnego myślenia i tworzenia.
Tak więc tutoring jako styl pracy nauczyciela tutora z uczniem- podopiecznym opiera się na indywidualnej relacji, która budowana jest przez okres semestru podczas kilku spotkań, zwanych tutorialami. Uczeń, w zależności od potrzeb, może realizować tutoring rozwojowy lub naukowy. Rozwojowy to głównie praca na mocnych stronach, doskonalenie nabytych już umiejętności, rozwijanie osobowości w różnych jej sferach. Tutoring naukowy natomiast dotyczy dziedziny nauki i polega na rozwijaniu i pogłębianiu wiedzy z danej dziedziny: geografii, historii, literatury etc. Tutoring w naszej szkole mogą prowadzić nauczyciele języka polskiego oraz języków obcych, nauczyciele historii, geografii, WOSu, nauczyciele przedmiotów matematyczno- przyrodniczych oraz psycholog i doradca zawodowy.
Reasumując, jeśli masz chęć drogi uczniu, zgłoś się do konkretnego nauczyciela i rozpocznij swoją przygodę z Tutoringiem! Możesz to zrobić w każdym dowolnym momencie.

Alicja Ropel

Skip to content