Poznajemy nowe kierunki studiów.

Poznajemy nowe kierunki studiów.

16 lutego 2023 Galeria

15 lutego 2023 r. uczniowie klas czwartych spotkali się z przedstawicielami Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie (Filia w Białej Podlaskiej).
Pracownicy opowiadali o zasadach rekrutacji na studia, o lokalizacji uczelni i ofercie edukacyjnej uczelni. Przedstawili różne kierunki studiów i szeroką ofertę kształcenia, m.in. fizjoterapia, kosmetologia, wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, e- sport. Prowadzący przybliżyli też uczniom ofertę edukacyjną Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie:
zarządzanie, socjologia, finanse i rachunkowość, ekonomia.
Zaproszeni goście w interesujący sposób przekazywali informacje. Swoje wypowiedzi obrazowali ciekawymi prezentacjami. Życzyli młodzieży dobrego wyboru kierunku studiów.

Mariola Pezowicz

Skip to content