Brązowa odznaka dla I LO w Olecku.

Brązowa odznaka dla I LO w Olecku.

20 stycznia 2022 Bez kategorii

Magazyn „Perspektywy” opublikował tradycyjny ranking najlepszych polskich szkół. Licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Wśród liceów ogólnokształcących w
województwie warmińsko-mazurskim najlepsze okazały się szkoły z Olsztyna. Powody do zadowolenia daje wynik ogólnopolski i wojewódzki naszego liceum. I LO w Olecku w 2022 roku zajęło 761 miejsce w kraju i 29 miejsce w województwie. Tym samym, w porównaniu do miejsca z ubiegłego roku, szkoła zanotowała duży awans. W 2021 roku nasze liceum było na 781 miejscu w |kraju, a w województwie uplasowało się daleko po 30. miejscu. Od kilku lat pniemy się w górę w rankingu „Perspektyw”. W wysokie pozycje rankingowe wpisana jest nie tylko liczba zwycięstw, punkty maturalne, pomyślnie zdane egzaminy. To także sukces wynikający ze współpracy grona pedagogicznego, ambitnych uczniów, lokalnych władz oświatowych i samorządowych, dbających o dobre warunki pracy naszej szkoły. Ogłoszenie rankingu „Perspektyw” to też okazja, aby podziękować uczniom i nauczycielom naszego liceum. Ranking to także bardzo ważne narzędzie do zbierania i upowszechniania informacji. Dla uczelni to przede wszystkim informacja o tym, jakich kandydatów na studia można się spodziewać. Nasze liceum uzyskało prawo do używania w 2022 roku tytułu honorowego- „Brązowej” Szkoły 2022 . Jest to specjalny tytuł dla naszego liceum – potwierdzenie wysokiej jakości pracy I LO im. J. Kochanowskiego w Olecku.

Mariola Pezowicz

Skip to content