DRODZY UCZNIOWIE

DRODZY UCZNIOWIE

27 marca 2022 Bez kategorii

Już od 1 kwietnia b.r. będą realizowane w naszej szkole zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dodatkowym wymiarze godzin.
Wsparcie obejmie organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym dla wszystkich uczniów, u których nauczyciele, rodzice bądź sami uczniowie widzą potrzebę wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w danym zakresie.
Dodatkowe zajęcia specjalistyczne obejmą również uczniów rozpoczynających kształcenie w roku szkolnym 2022/2023.
Zajęcia będą prowadzone przez:

  • psychologa p. Alicję Ropel- będą to zajęcia terapeutyczne oraz rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne;
  • nauczyciela współorganizującego proces kształcenia p. Izabelę Osiecką – Żukowską- gimnastyka korekcyjna oraz zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne;
  • terapeutów pedagogicznych p. Martę Kulbacką i p. Magdalenę Antkiewicz- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne dla uczniów z opinią poradni psychologiczno- pedagogicznych
  • logopedę p. Emilię Przemielewską- zajęcia logopedyczne;
  • doradcę zawodowego p. Teresę Woźniak- zajęcia z doradztwa zawodowego oraz rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne.
    Zajęcia będą realizowane do 20 grudnia br. Na zajęcia możecie zapisać się w każdym dowolnym momencie. Wystarczy zgłosić chęć udziału wychowawcy lub osobie prowadzącej zajęcia, które Was interesują.
Skip to content