List Ministra Edukacji i Nauki

List Ministra Edukacji i Nauki

25 czerwca 2021 Bez kategorii

na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

https://dokumenty.mein.gov.pl/3ee2bf85-c160-41d9-9051-92b4a16ece95/listministranazakonczeniezajecdydaktycznowychowawczych20202021.pdf

Skip to content