PROJEKT: KOMPETENCJE KLUCZOWE KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI

Zachęcamy wszystkich uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku do udziału w projekcie edukacyjnym realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe.

 

Rekrutacja do projektu - informacje


 

Załączniki:

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE:
 

 

Załącznik nr 1 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZNIA / UCZENNICY:

 

Załącznik nr 2 - ANKIETA REKRUTACYJNA
NA ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW REALIZOWANE Z PROJEKTU

 

  Informacje:

  1. Lista uczestników projektu zakwalifikowanych w roku szkolnym 2018/2019

  2. Tygodniowy plan realizacji zajęć w roku szkolnym 2018/2019

 Realizacja projektu:

 

Przyrodniczo-patriotyczna inauguracja zajęć projektowych z biologii....

Młodzież z naszej szkoły wraz z opiekunem- Panią Elżbietą Orlik-Gogacz dn. 10.11.2018r. wzięła udział w VI Crossie Niepodległości w Sedrankach koło Olecka w ramach projektu "Kluczowe kompetencje kluczem do przyszłości". Uczestników imprezy inspirowały uroki pięknego, sedrańskiego lasu. Biegacze wystartowali o symbolicznej godzinie 11:11.