PROJEKT: KOMPETENCJE KLUCZOWE KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI

Zachęcamy wszystkich uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku do udziału w projekcie edukacyjnym realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe.

 

------------- 2019/2020 -------------


Przydzielamy Stypendia!!!

Do 30 września 2019 r. przyjmowane są zgłoszenia do programu stypendialnego dla uczniów uzdolnionych z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych lub matematyki.
Przewidziano 30 stypendiów pieniężnych w kwocie 1 000 zł. Kryteria przydziału stypendium opisane są w Regulaminie Rekrutacji oraz Regulaminie Stypendium.

REGULAMIN STYPENDIUM

Załącznik nr 1 - Formularz o przyznanie stypendium

 

Serdecznie gratulujemy tegorocznym Stypendystom!

UWAGA: Zakwalifikowani uczniowie otrzymają pomoc materialną w formie jednorazowego stypendium finansowego w wysokości 1 000 zł oraz opiekę nauczyciela-tutora na rok szkolny 2019/2020. Celem opieki tutorskiej jest pomoc uczniom w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów w nauce, wsparcie w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne, aktywna współpraca z uczniem i monitorowanie jego osiągnięć edukacyjnych.
Szczegóły przekazania środków i zasady ich rozliczenia zostaną określone w umowie stypendialnej.

 

 

 

 

 

 

 

(kolejność alfabetyczna)

 

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW REALIZOWANE Z PROJEKTU W 2019/2020:

 

Notatka dot. rekrutacji

Załączniki:

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE:
 

Załącznik nr 1 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZNIA / UCZENNICY:

Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE DOT. WIZERUNKU UCZNIA / UCZENNICY:

Załącznik nr 2 - ANKIETA REKRUTACYJNA
NA ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW REALIZOWANE Z PROJEKTU 2019/2020:

  

 

  Informacje:

1. Lista uczestników projektu zakwalifikowanych w roku szkolnym 2019/2020

  

 

 

 

 

 

 

------------- 2018/2019 -------------


 

WYŁAWIAMY PERŁY!


Pięcioro najlepszych uczniów naszej szkoły ma szansę wziąć udział w wakacyjnym obozie naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego „Poławiacze pereł”.

Dwutygodniowy pobyt w Krakowie to okazja do spotkania wybitnych naukowców, rozwijania pasji naukowych lub artystycznych poprzez udział w warsztatach i laboratoriach, możliwość wymiany pomysłów w gronie najlepszych uczniów liceów w kraju a także odpoczynek i zwiedzanie.

O kwalifikacji będzie decydowała średnia ocen na świadectwie oraz inne osiągnięcia ucznia. Komisja kwalifikacyjna, zgodnie z regulaminem, stworzy listę rankingową.

Udział w obozie jest całkowicie finansowany w ramach projektu „Kompetencje kluczowe – kluczem do przyszłości”.

REGULAMIN STYPENDIUM

Załącznik nr 1 - Formularz o przyznanie stypendium

 

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW REALIZOWANE Z PROJEKTU W 2018/2019

 

Rekrutacja do projektu - informacje


 

Załączniki:

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE:
 

 

Załącznik nr 1 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZNIA / UCZENNICY:

 

Załącznik nr 2 - ANKIETA REKRUTACYJNA
NA ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW REALIZOWANE Z PROJEKTU

 

  

 

  Informacje:

  1. Lista uczestników projektu zakwalifikowanych w roku szkolnym 2018/2019

  2. Tygodniowy plan realizacji zajęć w roku szkolnym 2018/2019

  

 Realizacja projektu:

 


WYŁAWIAMY PERŁY!

Pięcioro najlepszych uczniów naszej szkoły ma szansę wziąć udział w wakacyjnym obozie naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego „Poławiacze pereł”.

Dwutygodniowy pobyt w Krakowie to okazja do spotkania wybitnych naukowców, rozwijania pasji naukowych lub artystycznych poprzez udział w warsztatach i laboratoriach, możliwość wymiany pomysłów w gronie najlepszych uczniów liceów w kraju a także odpoczynek i zwiedzanie.

O kwalifikacji będzie decydowała średnia ocen na świadectwie oraz inne osiągnięcia ucznia. Komisja kwalifikacyjna, zgodnie z regulaminem, stworzy listę rankingową.

Udział w obozie jest całkowicie finansowany w ramach projektu „Kompetencje kluczowe – kluczem do przyszłości”.

 

Pobyt na Politechnice Białostockiej- to przyjemne z pożytecznym…

Galeria: Wyjazd na Politechnikę

Uczniowie klas pierwszych i drugich I LO w Olecku, w ramach projektu „Kompetencje kluczowe - kluczem do przyszłości”, uczestniczyli w wyjazdach na Politechnikę Białostocką.

    28 maja 2019 r. klasy o profilu matematyczno-fizycznym wybrały się na wycieczkę do Białegostoku. Młodzież uczestniczyła w wykładach prowadzonych przez dr. Jerzego Sienkiewicza pt. ”Teoria rozwiązywania innowacyjnych zadań”.

 

Hajnówka

Galeria: Hajnówka

Uczniowie klas pierwszych i drugich I LO w Olecku, w ramach projektu „Kompetencje kluczowe - kluczem do przyszłości”, uczestniczyli w wyjazdach na Politechnikę Białostocką.

    28 maja 2019 r. klasy o profilu matematyczno-fizycznym wybrały się na wycieczkę do Białegostoku. Młodzież uczestniczyła w wykładach prowadzonych przez dr. Jerzego Sienkiewicza pt. ”Teoria rozwiązywania innowacyjnych zadań”.

 


Zajęcia rozwijające kompetencje ICT oraz pracę zespołową (programowanie i robotyka)

Galeria: Zajęcia z programowania i robotyki

W I LO im. J. Kochanowskiego w Olecku 05 kwietnia 2019 r. - w ramach projektu ”Kompetencje kluczowe  kluczem do przyszłości” - odbyły się zajęcia z robotyki. W zajęciach wzięli udział uczniowie klas I-III o profilu matematyczno- fizycznym. Robotyka to połączenie wiedzy z zakresu nauk powszechnie znanych: mechaniki, elektroniki, automatyki z przedmiotami przyszłości: informatyki, sensoryki i cybernetyki. Jak taki zestaw nauk z poziomu uniwersyteckiego przedstawić uczącej się młodzieży? Uczniowie, uczestniczący w kilkugodzinnych zajęciach, uczyli się programowania. Programowanie (zwane kodowaniem) uczy planowania, logicznego myślenia, rozwiązywania problemów. Kształci także twórcze myślenie i wyobraźnię przestrzenną, które pozwalają lepiej zrozumieć świat przedmiotów ścisłych. Nauka kodowania rozwija również kreatywność i zdolności manualne. Robotyka jest przedmiotem przyszłości, niezależnie od przyszłej ścieżki zawodowej, jaką wybiorą młodzi ludzie. Dlatego zaproponowano uczniom możliwość udziału w zajęciach z robotyki. W pracy z uczniami wykorzystano zestawy robotów mobilnych i układów mechatronicznych.


                                                                 Mariola Pezowicz


 


Niezwykła lekcja biologii w Centrum Symulacji Medycznych.

 Galeria: Uniwersytet medyczny

 Młodzież  z klas biologiczno- chemicznych naszego liceum / IIB, blok IIIB1, IIIb2/ uczestniczyła w zajęciach w CSM przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku .  Czujemy się bardzo wyróżnieni i zaszczyceni tym faktem, ponieważ tylko 10 szkół w kraju zostało zaproszonych przez Biuro Komunikacji Ministerstwa Zdrowia na tego rodzaju pokazy.

 

Przyrodniczo-patriotyczna inauguracja zajęć projektowych z biologii....

Młodzież z naszej szkoły wraz z opiekunem- Panią Elżbietą Orlik-Gogacz dn. 10.11.2018r. wzięła udział w VI Crossie Niepodległości w Sedrankach koło Olecka w ramach projektu "Kluczowe kompetencje kluczem do przyszłości". Uczestników imprezy inspirowały uroki pięknego, sedrańskiego lasu. Biegacze wystartowali o symbolicznej godzinie 11:11.