Kalendarz roku szkolnego 2017/2018
obowiązujący w 
I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku

 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO
 DATA
  Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  4 września 2017 r. (poniedziałek)
  Wszystkich Świętych 1 listopada 2017 r. (środa)
  Zimowa przerwa świąteczna 23–31 grudnia 2017 r.
  Nowy rok 1 styczeń 2018 r. (poniedziałek)
  Ferie zimowe 22 stycznia-4 lutego 2018 r.
  Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca-3 kwietnia 2018 r.
  Międzynarodowe Święto Pracy 1 maja 2018 r. (wtorek)
  Święto Konstytucji 3 Maja 3 maja 2018 r. (czwartek)
  Boże Ciało 31 maja 2018 r. (czwartek)
  Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2018 r. 
  Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych (w ramach tzw. dni dyrektorskich)
  Dzień między dniami świątecznymi 30.04.2018 r. (poniedziałek)
02.05.2018 r. (środa)
01.06.2018 r. (piątek)
  Pisemny Egzamin Maturalny
  język polski 04.05.2018 r. (piątek)
  matematyka 07.05.2018 r. (poniedziałek)
  język angielski 08.05.2018 r. (wtorek)
  EGZAMINY, KONIEC ROKU SZKOLNEGO
  Egzamin maturalny - część pisemna od 4 do 22 maja 2018 r.
  Egzamin maturalny - część ustna od 7 do 25 maja 2018 r. - j. obce
od 9 do 22 maja 2018 r. - j. polski
  Zakończenie roku szkolnego klasy maturalne - 27.04.2018 r. (piątek)
pozostałe klasy - 22.06.2018 r. (piątek)
  Egzaminy poprawkowe 21-22 sierpnia 2018 r.