Przydział gabinetów na spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

 

Harmonogram spotkań z rodzicami uczniów w roku szkolnym 2018/2019