Aktualnie pracujący nauczyciele
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku:

 

Dyrektor Szkoły - Leszek Olszewski  

Vicedyrektor Szkoły - Nina Grodzka

Mariusz Piotr Bartnicki

Marta Bielenica

Ewa Budzińska

Barbara Domysławska

Zdzisław Grodzki

Elżbieta Guziejko

Katarzyna Jarosz

Katarzyna Kamińska

Oksna Korzun

Paweł Kurowski

Iwona Milczarek

Aleksandra Ośródka

Mariola Pezowicz

Wojciech Pilichowski

Emilia Przemielewska

Marcin Putra

Alicja Selwocka

Robert Smyk 

Zbigniew Stefanowski

Zofia Szczubełek

Mieczysława Tołstołucka

Teresa Woźniak

Nauczyciele uczący w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w latach 1946 - 2016:

Baczkun Anicet 1960-1968

Bańkowski Jarosław 1997 – 1998

Barszczewska Alicja 1999 - 2000

Barszczewska Dorota 1996 – 2002

Bereśniewicz Otton 1947-1949 

Biegańska Alina 1951-1952 

Bielenica Helena 1960-1984 

Bilbin Wincenty 1951-1952 

Bilbin Władysław 1974-1984 

Bilbin Zygmunt 1972-1975 

Bogacki Henryk 1972-1978 

Bojar Józef 1968-1973 

Bułat Jan 1949-1954 

Brzoska Barbara 2016-2017

Czajkowski Stefan 1975 – 2005

Czara Barbara 1971-1976 

Dąbrowska Danuta 1956-1960 

Dąbowska (z d.Waszkiewicz) Krystyna 1974 – 2001 

Dobreńko Czesław 1968-1979 

Domańska Czesława 1953-1959 

Drobikowska Irena 1962-1964 

Dryll Jadwiga 1946-1950 

Dudanowicz Leopold 1972-1984 

Dzienisiewicz Antoni 1976 - 2001 

Feducik Henryka 1950-1953 

Formus Fryderyk 1959-1988  

Gabrylewski Zygmunt 1951-1953

Gałaszewski Marek xxxx-2012 

Gałaszewska Zofia 1970-1974 

Gastołek Jan 1961-1990 

Gawrońska Krystyna 1974 - 2005

Gawroński Władysław 1966 – 1997

Gorlo Izabela 2003 – 2004

Gościk Mirosław 1981-1992

Grodzki Jan 1946-1950 

Grodzki Zdzisław 1978 – 2004

Gulbierz Elżbieta 1959-1987 

Heybowicz Józefa 1949-1951 

Hutnik Larysa 1962-1968 

Iwanowska Jadwiga 1955-1960 

Jankowski Ryszard 1957-1959 

Jarocka Bogumiła xxxx-2015

Jegliński Wojciech 1996 – 1997

Jeżewska Katarzyna 1990-2002

Kamiński Jan 1958-1968 

Karandziej Olga 1987-2004

Kisiel Andrzej 1988-1992 

Kisiel Anna xxxx-2012

Klekotko Teresa 1953-1955

Kuzmitskaja Tamara 2002-2007 

Klich Stanisław 1956-1957 

Kornacki Henryk 1997 – 1999

Kot Elżbieta 2000 – 2001

Kozicka Eugenia 1950 - xxxx 

Krężel Agnieszka 2003 - 2004

Krzykwa Adam 1953-1968 

Kulis Krystyna 1967-1976  

Kunicka Anna xxxx-2012

Kunicki Józef xxxx-2012

Kuryłek Irena 1949-1953 

Lachowicz Anna 2000-2001

Lenkiewicz 1975-1979

Leonarczyk Janina 1963-1990

Leonarczyk Karol 1968-1974 

Łochnicka Melania 1975-1987 

Mackiewicz Maciej 1999 – 2001

Maczan Marcin 2004-2007

Maruszak Arkadiusz 1994- 2005  

Maruszak Ewa 1985 - 2002

Milewska Elżbieta xxxx-2012

Milewski Waldemar 1986 – 2001

Moniuszko Henryka 1974-1990 

Monkiewicz Jacek 1993 – 2005

Morzy Jadwiga 1962-1963 

Narel Stanisław 1965-1968 

Narewska Danuta 1980-1987 

Nawrot Zofia xxxx-2012

Ney Jerzy 1960-1972 

Niedospiał Wincenty 1959-1961 

Nowel Stanisław 1970-1976 

Nożewska Maria 1950-1959 

Olszewska Barbara 1998 -2000

Otłowska Anna 1976-1980 

Paszkowski Alojzy 1952-1953 

Piątkowska Jolanta 2000 – 2001

Pietrewicz Łucja 1994-2006

Pieślak Irena 1947-1953 

Piołunowicz Edward 1956-1974 

Plichtowicz Marian 1950-1974 

Plitt Mirosław 1998 – 2000

Polkowski Józef 1974-1976 

Poniatowska Karolina 1949-1964 

Przybył Zenon 1950-1955 

Roszko Ludwika 1975-1985 

Rybałtowska Lidia 1954- 1955

Rybałtowski Franciszek 1952-1955 

Sabas Romuald 1945-1946 

Sawicka Anna 1970-1975 

Siennicki Julian 1954-1985 

Skakuj Krystyna 1996 – 1998

Smagacz Franciszek 1968-1970 

Sobaniec Stefan 1948-1949 

Staszkiewicz Marianna 1976-1992

Stasiak Krystyna xxxx-2012

Stojanowska Stanisława 1976-1977 

Suliłski Ryszard 1972-1986

Suchanek Jan 1978-2002

Suchocki Krzysztof 2002 - 2006

Sutuła Jarosław 2001 – 2004

Sujata Jarosław 2003 - 2006

Szczepałski Jerzy 1955-1965 

Szmyt Elżbieta 2000 – 2002

Szrajbert Danuta 1996 - 1988

Śniadach Ireneusz 1964-1967 

Świerszcz Marian 1980-1986

Świerszcz Teresa xxxx-2015

Urban Feliks 1958-1963 

Wasilewski Waldemar 1970 – 2000

Waszkiewicz Krystyna xxxx - xxxx

Wąsowski Henryk 1951-1963 

Werla Zygmunt (senior) 1950-1960 

Werla Zygmunt (junior) 1970 - 1998

Wrzyszcz Jerzy 2003 - 2006

Zaremba Halina 1950-1958 

Zieliński Janusz 2003 – 2005

Żótowski Marian 1956-1968 

Żurowski Władysław 1949-1960

Oprócz wyżej wymienionych nauczycieli kadrą pedagogiczną szkoły zasilało, w zależności od potrzeb, miejscowe środowisko nauczycielskie. Z Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku czasowo związani byli: Helena Nowel , Ryszard Demby, Teresa Paciukanis, Zbigniew Karandziej i inni.