Aktualnie pracujący nauczyciele
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku
w roku szkolnym 2018/2019:

 

 

 

 

 

 

 

- Kamińska Katarzyna – dyrektor, język polski

- Szczubełek Zofia – wicedyrektor, biblioteka

- Bartnicki Mariusz – etyka, historia, WOS

- Bielenica Marta – język angielski

- Budzińska Ewa – język niemiecki

- Domysławska Barbara – matematyka

- Drażba-Puchalska Aneta – język rosyjski

- Grodzki Zdzisław - fizyka

- ks. Gutowski Arkadiusz – religia

- Guziejko Elżbieta – matematyka

- Kaczor Katarzyna – język francuski

- Korzun Oksana – język angielski

- Kurowski Paweł – historia i społeczeństwo

- Milczarek Iwona – język rosyjski (urlop)

- Orlik-Gogacz Elżbieta – biologia

- Pezowicz Mariola – język polski

- Pilichowski Wojciech – wychowanie fizyczne

- Przemielewska Emilia – język polski

- Radoń Paulina – chemia

- Romotowski Grzegorz – informatyka

- Selwocka Alicja – psycholog szkolny

- Smyk Robert – wychowanie fizyczne

- Stefanowski Zbigniew – geografia, przyroda

- Tołstołucka Mieczysława – język angielski

- Woźniak Teresa – podstawy przedsiębiorczości, doradca zawodowy

- Zaborowska Urszula – język rosyjski

- Zdanewicz Barbara – religia

 

Nauczyciele uczący w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w latach 1946 - 2017:

Baczkun Anicet 1960-1968

Bańkowski Jarosław 1997 – 1998

Barszczewska Alicja 1999 - 2000

Barszczewska Dorota 1996 – 2002

Bereśniewicz Otton 1947-1949 

Biegańska Alina 1951-1952 

Bielenica Helena 1960-1984 

Bilbin Wincenty 1951-1952 

Bilbin Władysław 1974-1984 

Bilbin Zygmunt 1972-1975 

Bogacki Henryk 1972-1978 

Bojar Józef 1968-1973 

Bułat Jan 1949-1954 

Brzoska Barbara 2016-2017

Czajkowski Stefan 1975 – 2005

Czara Barbara 1971-1976 

Dąbrowska Danuta 1956-1960 

Dąbowska (z d.Waszkiewicz) Krystyna 1974 – 2001 

Dobreńko Czesław 1968-1979 

Domańska Czesława 1953-1959 

Drobikowska Irena 1962-1964 

Dryll Jadwiga 1946-1950 

Dudanowicz Leopold 1972-1984 

Dzienisiewicz Antoni 1976 - 2001 

Feducik Henryka 1950-1953 

Formus Fryderyk 1959-1988  

Gabrylewski Zygmunt 1951-1953

Gałaszewski Marek xxxx-2012 

Gałaszewska Zofia 1970-1974 

Gastołek Jan 1961-1990 

Gawrońska Krystyna 1974 - 2005

Gawroński Władysław 1966 – 1997

Gorlo Izabela 2003 – 2004

Gościk Mirosław 1981-1992

Grodzki Jan 1946-1950 

Grodzki Zdzisław 1978 – 2004

Gulbierz Elżbieta 1959-1987 

Heybowicz Józefa 1949-1951 

Hutnik Larysa 1962-1968 

Iwanowska Jadwiga 1955-1960 

Jankowski Ryszard 1957-1959 

Jarocka Bogumiła xxxx-2015

Jegliński Wojciech 1996 – 1997

Jeżewska Katarzyna 1990-2002

Kamiński Jan 1958-1968 

Karandziej Olga 1987-2004

Kisiel Andrzej 1988-1992 

Kisiel Anna xxxx-2012

Klekotko Teresa 1953-1955

Kuzmitskaja Tamara 2002-2007 

Klich Stanisław 1956-1957 

Kornacki Henryk 1997 – 1999

Kot Elżbieta 2000 – 2001

Kozicka Eugenia 1950 - xxxx 

Krężel Agnieszka 2003 - 2004

Krzykwa Adam 1953-1968 

Kulis Krystyna 1967-1976  

Kunicka Anna xxxx-2012

Kunicki Józef xxxx-2012

Kuryłek Irena 1949-1953 

Lachowicz Anna 2000-2001

Lenkiewicz 1975-1979

Leonarczyk Janina 1963-1990

Leonarczyk Karol 1968-1974 

Łochnicka Melania 1975-1987 

Mackiewicz Maciej 1999 – 2001

Maczan Marcin 2004-2007

Maruszak Arkadiusz 1994- 2005  

Maruszak Ewa 1985 - 2002

Milewska Elżbieta xxxx-2012

Milewski Waldemar 1986 – 2001

Moniuszko Henryka 1974-1990 

Monkiewicz Jacek 1993 – 2005

Morzy Jadwiga 1962-1963 

Narel Stanisław 1965-1968 

Narewska Danuta 1980-1987 

Nawrot Zofia xxxx-2012

Ney Jerzy 1960-1972 

Niedospiał Wincenty 1959-1961 

Nowel Stanisław 1970-1976 

Nożewska Maria 1950-1959 

Olszewska Barbara 1998 -2000

Otłowska Anna 1976-1980 

Paszkowski Alojzy 1952-1953 

Piątkowska Jolanta 2000 – 2001

Pietrewicz Łucja 1994-2006

Pieślak Irena 1947-1953 

Piołunowicz Edward 1956-1974 

Plichtowicz Marian 1950-1974 

Plitt Mirosław 1998 – 2000

Polkowski Józef 1974-1976 

Poniatowska Karolina 1949-1964 

Przybył Zenon 1950-1955 

Roszko Ludwika 1975-1985 

Rybałtowska Lidia 1954- 1955

Rybałtowski Franciszek 1952-1955 

Sabas Romuald 1945-1946 

Sawicka Anna 1970-1975 

Siennicki Julian 1954-1985 

Skakuj Krystyna 1996 – 1998

Smagacz Franciszek 1968-1970 

Sobaniec Stefan 1948-1949 

Staszkiewicz Marianna 1976-1992

Stasiak Krystyna xxxx-2012

Stojanowska Stanisława 1976-1977 

Suliłski Ryszard 1972-1986

Suchanek Jan 1978-2002

Suchocki Krzysztof 2002 - 2006

Sutuła Jarosław 2001 – 2004

Sujata Jarosław 2003 - 2006

Szczepałski Jerzy 1955-1965 

Szmyt Elżbieta 2000 – 2002

Szrajbert Danuta 1996 - 1988

Śniadach Ireneusz 1964-1967 

Świerszcz Marian 1980-1986

Świerszcz Teresa xxxx-2015

Urban Feliks 1958-1963 

Wasilewski Waldemar 1970 – 2000

Waszkiewicz Krystyna xxxx - xxxx

Wąsowski Henryk 1951-1963 

Werla Zygmunt (senior) 1950-1960 

Werla Zygmunt (junior) 1970 - 1998

Wrzyszcz Jerzy 2003 - 2006

Zaremba Halina 1950-1958 

Zieliński Janusz 2003 – 2005

Żótowski Marian 1956-1968 

Żurowski Władysław 1949-1960

Oprócz wyżej wymienionych nauczycieli kadrą pedagogiczną szkoły zasilało, w zależności od potrzeb, miejscowe środowisko nauczycielskie. Z Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku czasowo związani byli: Helena Nowel , Ryszard Demby, Teresa Paciukanis, Zbigniew Karandziej i inni.