Aktualnie pracujący nauczyciele
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku
w roku szkolnym 2020/2021:

 

 

 

 

 

 

 

Kamińska Katarzyna – dyrektor, język polski

Szczubełek Zofia – wicedyrektor, biblioteka

Bartnicki Mariusz – etyka, filozofia, WOS

Bielenica Marta – język angielski

Budzińska Ewa – język niemiecki

Domysławska Barbara – matematyka

Dobrowolska Edyta – matematyka

Grodzki Zdzisław - fizyka

ks. Lenda Paweł – religia

Guziejko Elżbieta – matematyka

Kaczor Katarzyna – język francuski, biblioteka

Korzun Oksana – język angielski

Antkiewicz Magdalena – język angielski

Kurowski Paweł – historia, WOK

Milczarek Iwona – język rosyjski, język niemiecki

Orlik-Gogacz Elżbieta – biologia

Pezowicz Mariola – język polski

Pilichowski Wojciech – wychowanie fizyczne

Przemielewska Emilia – język polski

Radoń Paulina – chemia

Romotowski Grzegorz – informatyka

Ropel Alicja – psycholog szkolny

Smyk Robert – wychowanie fizyczne

Sobuniewska Marta – WOS, historia

Stefanowski Zbigniew – geografia, edb

Jegliński Wojciech – geografia

Tołstołucka Mieczysława – język angielski

Woźniak Teresa – podstawy przedsiębiorczości, doradca zawodowy

Zdancewicz Mariola – język polski

Zdanewicz Barbara – religia

Słuchocka Janina – nauczyciel wspomagający

 

Nauczyciele uczący w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w latach 1946 - 2018:

Baczkun Anicet 1960 - 1968

Bańkowski Jarosław 1997 - 1998

Barszczewska Alicja 1999 - 2000

Barszczewska Dorota 1996 - 2002

Bereśniewicz Otton 1947 - 1949 

Biegańska Alina 1951 - 1952 

Bielenica Helena 1960 - 1984 

Bilbin Wincenty 1951 - 1952 

Bilbin Władysław 1974 - 1984 

Bilbin Zygmunt 1972 - 1975 

Bogacki Henryk 1972 - 1978 

Bojar Józef 1968 - 1973 

Brzoska Barbara 2016 - 2017

Bułat Jan 1949 - 1954 

Czajkowski Stefan 1975 - 2005

Czara Barbara 1971 - 1976 

Dąbowska (z d.Waszkiewicz) Krystyna 1974 - 2001 

Dąbrowska Danuta 1956 - 1960 

Dobreńko Czesław 1968 - 1979 

Domańska Czesława 1953 - 1959 

Drobikowska Irena 1962 - 1964 

Dryll Jadwiga 1946 - 1950 

Dudanowicz Leopold 1972 - 1984 

Dzienisiewicz Antoni 1976 - 2001 

Feducik Henryka 1950 - 1953 

Formus Fryderyk 1959 - 1988  

Gabrylewski Zygmunt 1951 - 1953

Gałaszewska Zofia 1970 - 1974 

Gałaszewski Marek 2003 - 2012 

Gastołek Jan 1961 - 1990 

Gawrońska Krystyna 1974 - 2005

Gawroński Władysław 1966 - 1997

Gorlo Izabela 2003 - 2004

Gościk Mirosław 1981 - 1992

Grodzka Nina  1987 - 2018

Grodzki Jan 1946 - 1950 

Grodzki Zdzisław 1978 - 2004

Gulbierz Elżbieta 1959 - 1987 

Heybowicz Józefa 1949 - 1951 

Hutnik Larysa 1962 - 1968 

Iwanowska Jadwiga 1955 - 1960 

Jankowski Ryszard 1957 - 1959 

Jarocka Bogumiła 1992 - 2015

Jegliński Wojciech 1996 - 1997

Jeżewska Katarzyna 1990 - 2002

Kamiński Jan 1958 - 1968 

Karandziej Olga 1987 - 2004

Kisiel Andrzej 1988 - 1992 

Kisiel Anna 1990 - 2012

Klekotko Teresa 1953 - 1955

Klich Stanisław 1956 - 1957 

Kornacki Henryk 1997 - 1999

Kot Elżbieta 2000 - 2001

Kozicka Eugenia 1950 - xxxx 

Krężel Agnieszka 2003 - 2004

Krzykwa Adam 1953 - 1968 

Kulis Krystyna 1967 - 1976  

Kunicka Anna 1992 - 2012

Kunicki Józef 1992 - 2012

Kuryłek Irena 1949 - 1953 

Kuzmitskaja Tamara 2002 - 2007 

Lachowicz Anna 2000 - 2001

Lenkiewicz 1975 - 1979

Leonarczyk Janina 1963 - 1990

Leonarczyk Karol 1968 - 1974 

Łochnicka Melania 1975 - 1987 

Mackiewicz Maciej 1999 - 2001

Maczan Marcin 2004 - 2007

Maruszak Arkadiusz 1994 - 2005  

Maruszak Ewa 1985 - 2002

Milewska Elżbieta 1988 - 2012

Milewski Waldemar 1986 - 2001

Moniuszko Henryka 1974 - 1990 

Monkiewicz Jacek 1993 - 2005

Morzy Jadwiga 1962 - 1963 

Narel Stanisław 1965 - 1968 

Narewska Danuta 1980 - 1987 

Nawrot Zofia 1978 - 2012

Ney Jerzy 1960 - 1972 

Niedospiał Wincenty 1959 - 1961 

Nowel Stanisław 1970 - 1976 

Nożewska Maria 1950 - 1959 

Olszewska Barbara 1998 - 2000

Olszewski Leszek 1988 - 2018

Ośródka Aleksandra 1984 - 2018

Otłowska Anna 1976 - 1980 

Paszkowski Alojzy 1952 - 1953 

Piątkowska Jolanta 2000 - 2001

Pieślak Irena 1947 - 1953 

Pietrewicz Łucja 1994 - 2006

Piołunowicz Edward 1956 - 1974 

Plichtowicz Marian 1950 - 1974 

Plitt Mirosław 1998 - 2000

Polkowski Józef 1974 - 1976 

Poniatowska Karolina 1949 - 1964 

Przybył Zenon 1950 - 1955 

Roszko Ludwika 1975 - 1985 

Rybałtowska Lidia 1954 - 1955

Rybałtowski Franciszek 1952 - 1955 

Sabas Romuald 1945 - 1946 

Sawicka Anna 1970 - 1975 

Siennicki Julian 1954 - 1985 

Skakuj Krystyna 1996 - 1998

Smagacz Franciszek 1968 - 1970 

Sobaniec Stefan 1948 - 1949 

Stasiak Krystyna 1980 - 2012

Staszkiewicz Marianna 1976 - 1992

Stojanowska Stanisława 1976 - 1977 

Suchanek Jan 1978 - 2002

Suchocki Krzysztof 2002 - 2006

Sujata Jarosław 2003 - 2006

Suliński Ryszard 1972 - 1986

Sutuła Jarosław 2001 - 2004

Szczepałski Jerzy 1955 - 1965 

Szmyt Elżbieta 2000 - 2002

Szrajbert Danuta 1996 - 1988

Śniadach Ireneusz 1964 - 1967 

Świerszcz Marian 1980 - 1986

Świerszcz Teresa 1985 - 2015

Urban Feliks 1958 - 1963 

Wasilewski Waldemar 1970 - 2000

Wąsowski Henryk 1951 - 1963 

Werla Zygmunt (junior) 1970 - 1998

Werla Zygmunt (senior) 1950 - 1960 

Wrzyszcz Jerzy 2003 - 2006

Zaremba Halina 1950 - 1958 

Zieliński Janusz 2003 - 2005

Żełobowski Adam 2015 - 2018

Żółtowski Marian 1956 - 1968 

Żurowski Władysław 1949 - 1960

Oprócz wyżej wymienionych nauczycieli kadrą pedagogiczną szkoły zasilało, w zależności od potrzeb, miejscowe środowisko nauczycielskie. Z Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku czasowo związani byli: Helena Nowel , Ryszard Demby, Teresa Paciukanis, Zbigniew Karandziej i inni.