Konkursy matematyczne

Rok

Nazwa konkursu

Imię i nazwisko uczestnika

Osiągnięcia

Nauczyciel

1995

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

Artur Szyłak

laureat i 1 miejsce w województwie

Elżbieta Guziejko

Tomasz Uss

3 miejsce w województwie

Leszek Olszewski

1996

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

Piotr Ignatiuk

laureat i 4 miejsce  w województwie

Leszek Olszewski

Marcin Miłun

7 miejsce w województwie w kategorii klas III

Wojciech Uss

wynik bardzo dobry

Elżbieta Guziejko

Barbara Truszkowska

wynik bardzo dobry

Katarzyna Kisielska

wynik bardzo dobry

Tomasz Uss

wynik bardzo dobry

Leszek Olszewski

1997

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

Piotr Ignatiuk

laureat

Leszek Olszewski

Barbara Truszkowska

laureatka

Elżbieta Guziejko

Iwona Skrzypiec

laureatka

Wojciech Uss

wynik bardzo dobry

Tomasz Uss

laureat

Leszek Olszewski

Katarzyna Kisielska

wynik bardzo dobry

Elżbieta Guziejko

Marta Wodzyńska

wynik bardzo dobry

1998

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

Karolina Błaszak

laureatka

Elżbieta Guziejko

Wojciech Uss

laureat i 1 miejsce w województwie

Tomasz Uss

laureat i 1 miejsce w województwie

Leszek Olszewski

Maria Korejwo

laureatka i 1 miejsce w województwie

1999

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

Alicja Jelec

laureatka

Elżbieta Guziejko

Eryk Czerwiński

laureat

Paweł Mrozowski

laureat

2003

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

Ewelina Piwko

wyróżnienie

Elżbieta Guziejko

Karol Borkowski

wyróżnienie

Sebastian Skrzypkowski

wyróżnienie

2004

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

Piotr Ostrowski

wyróżnienie

Elżbieta Guziejko

VIII edycja wojewódzkiego Konkursu Plastycznego ”Matematyka w Zarządzaniu”

Wojciech Dzieszkiewicz

3 miejsce w województwie

2005

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

Piotr Ostrowski

bardzo dobry wynik

Elżbieta Guziejko

Przemysław Samojło

bardzo dobry wynik

2008

„Powszechny Internetowy Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół średnich” –konkurs  Politechniki Warszawskiej

Dawid Andruszkiewicz

finalista etap centralny

Elżbieta Guziejko

2011

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

Dominik Parda

4 miejsce w województwie w kategorii Junior 2

Barbara Domysławska

2012

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

Krzysztof Rzepecki

wyróżnienie

Elżbieta Guziejko

Rafał Szwejser

wyróżnienie

II Łomżyński Konkurs Matematyczny

Magdalena Zaborowska

etap drugi

2013

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny

Krzysztof Rzepecki

2 miejsce w regionie w kategorii Student 1

Elżbieta Guziejko

Magdalena Essel

1 miejsce w powiecie w kategorii Junior2

Ewa Głowacka

1 miejsce w powiecie w kategorii Student 2

Barbara Domysławska

2014

Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH”

Kuba Niesteruk

etap II (okręgowy)

Elżbieta Guziejko

Mateusz Sadłowski

Krzysztof Rzepecki

Oskar Misiewicz

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Pangea

Jakub Skrzypiec

finaliści etapu centralnego

Elżbieta Guziejko

Cezary Szmurło

Angelika Motulewicz

Angelika Skoczek

Maciej Maruszak

Eryk Hołownia

Katarzyna Retel

Paweł Góryński

Kuba Niesteruk

Krzysztof Rzepecki

„Internetowa Przygoda z Matematyką „– Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kuba Niesteruk

finalista etapu centralnego

Elżbieta Guziejko

Powszechny Internetowy Konkurs Matematyczny dla Uczniów Szkół Średnich –Matematyka – Politechnika Warszawska

Kuba Niesteruk

finalista etapu centralnego

Elżbieta Guziejko

Krzysztof Rzepecki

finalista etapu centralnego

Elżbieta Guziejko

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

Aleksandra Wilke

wyróżnienie w kategorii Junior2

Elżbieta Guziejko

Paweł Góryński

najlepszy wynik w powiecie

Krzysztof Rzepecki

najlepszy wynik w powiecie

IV Łomżyński Konkursu Matematyczny

Angelika Skoczek

Emilia Zaniewska

finalistki konkursu

Elżbieta Guziejko

Matematyczne Preteksty – firma Matejuk

Piotr Puzowski

1 miejsce w kraju w kategorii klas drugich

Barbara Domysławska

2015

Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH”

Angelika Skoczek

etap II (okręgowy)

Elżbieta Guziejko

Magdalena Michałowska

Magdalena Essel

Maciej Maruszak

Międzynarodowy Konkurs MatematycznyPangea

Emilia Zaniewska

finaliści etapu centralnego

Elżbieta Guziejko

Cezary Szmurło

Olga Przekop

Angelika Motulewicz

Karolina Gajewska

Olga Sadkowska

Szymon Kowalewski

Krzysztof Święcicki

Powszechny Internetowy Konkurs Matematyczny dla Uczniów Szkół Średnich – Matematyka  – Politechnika Warszawska

Emilia Zaniewska

finalistki etapu centralnego

Elżbieta Guziejko

Angelika Skoczek

Madgalena  Michałowska

III etap

Elżbieta Guziejko

„Zobaczyć Matematykę”- AGH w Krakowie

Kamil Best

laureat etapu centralnego

Elżbieta Guziejko

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

Paweł Góryński

1 miejsce w powiecie w kategorii Student 2

Elżbieta Guziejko

Aleksandra Wilke

1 miejsce w powiecie w kategorii Student 1

Matematyczne Preteksty – firma Matejuk

Oskar Kowalewski

1 miejsce w kraju i 1 miejsce wśród klas trzecich

Elżbieta Guziejko

Daniel Ostrowski

3 miejsce w kraju i 2 miejsce wśród klas trzecich

Nikola Andrelczyk

1 miejsce w kraju wśród klas pierwszych

Aleksandra Wilke

2 miejsce w kraju wśród klas drugich

Elżbieta Guziejko

2016

Powszechny Internetowy Konkurs Matematyczny dla Uczniów Szkół Średnich – Matematyka  – Politechnika Warszawska

Angelika Motulewicz

finalistki etapu centralnego

Elżbieta Guziejko

Aleksandra Wilke

Olga Przekop

półfinał

Elżbieta Guziejko

Międzynarodowy Konkurs MatematycznyPangea

Aleksandra Wilke

finaliści etapu centralnego

Elżbieta Guziejko

Olga Przekop

Angelika Motulewicz

Cezary Szmurło

Mateusz Biszewski

Magdalena Drobiszewska

Aleksander Krupa

Matematyczne Preteksty – firma Matejuk

Magdalena Dąbrowska

3 miejsce w kraju wśród klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych

Elżbieta Guziejko

Aleksandra Wilke

1 miejsce w kraju wśród klas trzecich szkół ponadgimnazjalnych

Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH”

Angelika Motulewicz

II etap (okręgowy)

Elżbieta Guziejko

Olga Przekop

Aleksandra Wilke

Cezary Szmurło

VI Łomżyński Konkurs Matematyczny

Angelika Motulewicz

finalistki konkursu

Elżbieta Guziejko

Olga Przekop

Aleksandra Wilke

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

Magdalena Drobiszewska

bardzo dobry wynik i najlepszy wynik w regionie ełckim w kategorii Junior 2

Elżbieta Guziejko

Szymon Kowalewski

najlepszy wynik w powiecie kategorii Student 1

Elżbieta Guziejko

Olga Przekop

najlepszy wynik w powiecie kategorii Student 2

Elżbieta Guziejko

2017

Międzynarodowy Konkurs MatematycznyPangea

Michał Złotnik

laureat etapu centralnego w kategorii klas pierwszych

Elżbieta Guziejko

Magdalena Dąbrowska

finaliści etapu centralnego

Elżbieta Guziejko

Magdalena Piotrowska

Aleksander Krupa

XV Warmińsko – Mazurskie Zawody Matematyczne

Magdalena Piotrowska

finaliści, uzyskali indeks wydziału Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie

Elżbieta Guziejko

Urszula Tomczyk

Mateusz Biszewski

VII Łomżyński Konkurs Matematyczny

Magdalena Dąbrowska

finaliści konkursu

Elżbieta Guziejko

Magdalena Piotrowska

Urszula Tomczyk

Szymon Kowalewski

Krzysztof Święcicki

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

Michał Złotnik

wyróżnienie i drugie miejsce w rejonie ełckim w kategorii Junior 2

Elżbieta Guziejko

Jakub Reut

wyróżnienie w kategorii Junior 2

Aleksander Krupa

wyróżnienie w kategorii Student 1

Hubert Brogowski

wyróżnienie w kategorii Student 2

Alfik Matematyczny

Michał Złotnik

wynik dobry i 7 miejsce w województwie wśród klas pierwszych

Elżbieta Guziejko

Aleksander Krupa

wynik dobry i 6 miejsce w województwie wśród klas drugich

Szymon Kowalewski

4 miejsce w województwie wśród klas trzecich

Hubert Brogowski

8 miejsce w województwie wśród klas trzecich

Krzysztof Swięcicki

Maks Matematyczny

Aleksander Krupa

4 miejsce w województwie

Elżbieta Guziejko

Matematyczne Preteksty

Weronika Gorlo

uczestniczka etapu drugiego

Elżbieta Guziejko

Powiatowy Konkurs „Sudoku lubię to!”

Kinga Matwiejczyk

1 miejsce w powiecie w kategorii szkół ponadgimnazjalnych

Elżbieta Guziejko