SPOTKANIE ON-LINE   
START
15.04.2021 godz. 16:00

1. Po kliknięciu w powyższy link należy wybrać "Kontynuuj w tej przeglądarce"
2. Następnie zezwolić przeglądarce na dostęp do mikrofonu i kamery.
3. Podać Nazwę uczestnika.

 

 

Blok I: Rekrutacja

16.00  Powitanie Rodziców oraz przyszłych uczniów naszej szkoły  przez Dyrekcję.

16.10  Fakty i liczby

           Omówienie wyników nauczania w ostatnich latach, zdobycie po raz kolejny z rzędu Brązowej         

           Tarczy Perspektyw, nasi olimpijczycy i laureaci konkursów przedmiotowych.

16.20  Zasady rekrutacji w roku szkolnym 2021/2022 ze zwróceniem szczególnej uwagi na

           proponowane profile.

16.40  Wszystko, co musisz jeszcze wiedzieć jako przyszły uczeń I LO

            Omówienie zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu, bądź nie, program

            stypendialny, itp.

Blok II  „Szkoła od kuchni”

16.50  Krótki film przedstawiający bazę dydaktyczno-sportową I LO.

Blok III Pytania i odpowiedzi

17.00 – 17.20 Pytania zainteresowanych , odpowiedzi nauczycieli I LO w Olecku.

17.20  Krótka prezentacja, będąca podsumowaniem spotkania.