Uczniowie naszego liceum wraz z opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu zasilili szeregi Stowarzyszenia Moja Wiosna, organizującego m.in. Szlachetną Paczkę. Wdrożenie polegające na przejściu szkolenia on line, e-learningu oraz szeregu testów kwalifikujących na wolontariusza przeszli w tym roku Julia Mierzejewska (III B) , Agnieszka Piotrak, Kaja Selwocka i Patryk Kozłowski z kl. III B, Małgorzata Laszkowska (II D),  Amelia Supronowicz i Michał Rytwiński (II F) oraz Alicja Ropel. Dzięki temu Wolontariusze z LO pod opieką lidera- p. Magdaleny Pilichowskiej mogli realizować misję Stowarzyszenia, której efektem finalnym było łączenie darczyńców z potrzebującymi. Działania te, oparte o ideę wzajemnej miłości, wolności i wiary w potencjał drugiego człowieka, poprzedzone były wyszukiwaniem osób potrzebujących wsparcia, odwiedzaniem ich, rozmowami. Zawsze towarzyszyły temu emocje, zawsze przy tym otwierało się serce… To budujące doświadczenie, zwłaszcza w tak trudnym dla nas obecnie okresie pandemii.  To doświadczenie pozwalające ludziom żyć piękniej i pełniej!

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie nas więcej!

                                                                                                                                                     Alicja Ropel