W dniach 20-24.11.2020 odbyły się Podlaskie Dni Matematyki, po raz pierwszy online. Współorganizatorami wydarzenia byli: Politechnika Białostocka, Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Uniwersytet w Białymstoku. Wydarzenie zostało objęte patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Wykłady rozpoczęły się 20 listopada, który był dniem urodzin Benoit Mandelbrota, matematyka i twórcy słowa „fraktal”.

 

W czasie 5 dni spotkań z matematyką na różnych zdalnych kanałach: MS Teams, ZOOM, Discord, Jitsi Meet, wygłoszono ponad 60h wykładów lub warsztatów. Zajęcia prowadzili wykładowcy nie tylko z Polski z takich ośrodków jak: Politechnika Białostocka, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rzeszowski, Akademia Górniczo-Hutnicza, I LO w Olecku, LO w Węgorzewie, ale i z zagranicy: Turcja, Rosja, Portugalia. O sylwetkach wszystkich wykładowców można przeczytać w zakładce na stronie: http://pdm.wi.pb.edu.pl/wykladowcy/. Wśród wykładowców była również Elżbieta Guziejko – nauczycielka matematyki w I LO.

Elżbieta Guziejko

 

Wykłady zostały podzielone na 4 kategorie: szkoły średnie, szkoły podstawowe, studenci i pasjonaci. Wykłady były głoszone w języku polskim i angielskim. Łączna liczba wejść na wykłady przekroczyła 3100. Słuchacze to nie tylko mieszkańcy województwa podlaskiego, ale także całego kraju oraz osoby z zagranicy.

Uczniowie I LO w Olecku również skorzystali z bogatej oferty PDM: klasa biologiczno – chemiczna 2F wysłuchała dwóch wykładów: „O równaniu Pitagorasa” – dr. hab. Czesława Bagińskiego, prof. PB oraz „Zwierzęta w algorytmach optymalizacji” – doktorantki AGH Klaudii Dziedzic. Klasa 2c wysłuchała w języku angielskim : „About surface visualization in Surfer”- dr hab. Małgorzaty Wyrwas, prof. PB. Ten sam wykład tylko w języku polskim zainteresował klasę 3A o profilu matematyczno – geograficznym.

grafika w programie Surfer

Wykład Elżbiety Guziejko „Maturalny pewniak, czyli równania kwadratowe z parametrem” pobił rekord oglądalności, wysłuchało go ponad 350 osób, wśród nich byli również uczniowie naszej szkoły. Pozostałe jej dwa wykłady wygłoszone na Podlaskich Dniach Matematyki, również cieszyły się bardzo dużą popularnością.

PODLASKIE DNI MATEMATYKI 2020-online w liczbach:

  • 5 dni wykładów i warsztatów
  • 3100 a nawet więcej wejść na wykłady
  • 60h wykładów
  • 35 prowadzących
  • 3 koła naukowe PB
  • 4 kraje skąd byli prelegenci
  • 6 krajów skąd byli słuchacze (Polska, Portugalia, Turcja, Białoruś, Rumunia, Włochy)
  • Ponad 400 listów z odpowiedziami na quizy z wykładów
  • 180 nagród.

Przewodnicząca Podlaskich Dni Matematyki 2020 dr hab. Dorota Mozyrska, prof. PB i jednocześnie Dziekan Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, wyraziła nadzieję, że za rok uda się zorganizować równie udane Podlaskie Dni Matematyki.

Dr hab. Dorota Mozyrska, prof. PB

 

 

Zapraszamy za rok!