Rada Pedagogiczna naszej szkoły bierze udział w cyklu warsztatów - sesji wsparcia z panią psycholog Magdą Tabath. W ramach projektu „Kompetencje kluczowe kluczem do przyszłości”. Na kilku wieczornych spotkaniach w grudniu sprawdzamy, jak to jest siedzieć przed monitorem jako uczeń.

Chcemy zapalać innych, ale nie możemy się wypalić…

 

Publikacja  

https://zdalnenauczanie.org/wp-content/uploads/2020/10/ZDALNA-EDUKACJA_FINAL.pdf

 

Filmik o równowadze a życiem i pracą

https://www.ted.com/talks/nigel_marsh_how_to_make_work_life_balance_work/transcript?language=pl#t-168390