W dniu dzisiejszym młodzież z klasy II D wzięła udział w lekcji zdalnej pt. ""Czy wiesz, że możesz mówić nie zjawisku handlu ludźmi" prowadzonej na platformie Zoom przez pracownika Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Lekcja była pierwszą częścią realizowanego przez Komendę Wojewódzką wspólnie z Kuratorium Oświaty w Olsztynie projektu. Odbyła się w związku z przypadającym na 18 października Europejskim dniem przeciwko handlowi ludźmi.  

Projekt zakłada realizację zajęć dotyczących kolejno: 1) Zjawiska handlu ludźmi; 2) Przemocy rówieśniczej; 3) Eksperymentowania z narkotykami, środkami odurzającymi oraz papierosami; 4) Zagrożeń w Internecie; 5) Niebezpiecznym zachowaniom podczas wypoczynku letniego”.

Celem projektu jest podniesienie wiedzy uczniów na temat występujących zagrożeń oraz sposobów ich unikania i przeciwdziałania im, wzmocnienie świadomości w zakresie odpowiedzialności prawnej dzieci i młodzieży oraz zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich. Uczniowie otrzymali sporą dawkę rzetelnych informacji na temat zjawiska niewolnictwa w Polsce i na świecie, dowiedzieli się , gdzie szukać pomocy w przypadku zaobserwowania bądź doświadczenia  procederu.

Alicja Ropel