Zdjęcie jest ilustracją kilku pojęć matematycznych. Piękny widok rozścielający się nad jeziorem i odbicie w kuli, to przykład przekształcenia geometrycznego – jednokładności w przestrzeni (homotetii) o skali ujemnej z przedziału (-1; 0). Innym przykładem jest spirala cylindryczna (linia śrubowa, helisa), krzywa trójwymiarowa położona na powierzchni bocznej walca. Widzimy też kulę, która stanowi doskonały  przykład bryły obrotowej. Ta fotografia jest doskonałym dowodem na to, jak wielką rolę odgrywa w naszym życiu matematyka. To nie tylko cyfry, liczby i obliczenia zapisywane na kartce papieru, matematyka to świat, który nas otacza.