Nasza szkoła otrzymała 11 laptopów przeznaczonych do udostępnienia uczniom i nauczycielom w okresie nauczania na odległość.

Sprzęt został zakupiony w ramach programu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, który  jest realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Powiat Olecki znalazł się na liście wnioskodawców, których wnioski w ramach programu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” zostały pozytywnie zaopiniowane.