24 maja I Liceum Ogólnokształcące odwiedziła ponownie przedstawicielka Państwowej Inspekcji Sanitarnej- pani Emilia Naruszewicz. Uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w dwóch  wykładach bogato ilustrowanych graficznie. Obejrzeli też kilka filmów dydaktycznych.
Tematyka zajęć:
1) Profilaktyka chorób odkleszczowych
"Czy kleszcz mały, czy duży- nic dobrego nie wróży."
2) Profilaktyka chorób zakaźnych. Nasze ręce bronią- prawidłowa technika mycia rąk.