10.01.2019r. siedmioro uczniów z kl. IIb wzięło udział w XXXIV Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej. Celem konkursu jest przede wszystkim kształtowanie świadomości ekologicznej i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. Bianka Dąbek i Małgorzata Ankianiec uzyskały 70% maksymalnej liczby punktów, pozostali uczniowie osiągnęli ponad 55%. Wyniki naszej młodzieży są bardzo zadowalające,  zważywszy, że test zawierał 50 pytań z różnorodnych dziedzin  przyrodniczych. Gratulujemy i życzymy dalszych " zmagań" z wiedzą ekologiczną.

E.Orlik- Gogacz