I Liceum Ogólnokształcące bierze udział w ogólnopolskim projekcie „W stronę dojrzałości”. Projekt zakłada warsztaty dla młodzieży realizowane w ramach zadania zleconego przez Ministra Zdrowia, finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Zajęcia realizowane w ramach 6. celu operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia pt. „Poprawa zdrowia prokreacyjnego”. Działanie 2.: „Prowadzenie edukacji zdrowotnej i działalności informacyjnej i profilaktycznej dotyczącej czynników endo- i egzogennych mających wpływ na zdrowie prokreacyjne kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie skutkom seksualizacji dzieci i młodzieży, zachowań ryzykownych, uzależnień behawioralnych, uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz kształtowanie postaw sprzyjających zachowaniom prozdrowotnym”.

 Celem projektu jest:

- kształcenie umiejętności dokonywania właściwych wyborów w zakresie zdrowego stylu życia;

- pozyskanie wiedzy nt. organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian rozwojowych w okresie dojrzewania w perspektywie rodzicielstwa;

- wsparcie młodzieży w przygotowaniu się do podjęcia przyszłych ról małżeńskich i rodzicielskich;

-uświadomienie i uzasadnienie potrzeby przygotowania się do przyjęcia postawy odpowiedzialnego macierzyństwa i ojcostwa;

-ukazanie tematyki zdrowia prokreacyjnego w aspekcie profilaktyki i leczenia niepłodności.

Zajęcia prowadzone będą przez certyfikowanego tutora programu, p. Alicję Selwocką. Obecnie w zajęciach wezmą udział uczniowie klasy II C, nie wykluczamy jednak, że w przyszłości skorzystają z nich również pozostali chętni uczniowie.