Rekrutacja 2024-2025

Jeśli marzycie o rozwoju swoich umiejętności, zdobyciu solidnej wiedzy i przygotowaniu się do przyszłych wyzwań, to jesteście we właściwym miejscu.

Program kształcenia I LO w Olecku jest tak zaprojektowany, abyście opanowali materiał niezbędny do zdania egzaminu maturalnego z wysokim wynikiem. Ale to nie wszystko!

Szkoła pragnie przygotować Was również do wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej – zarówno w szkołach wyższych, na uniwersytetach, jak i policealnych. Tym zajmą się nauczyciele tutorzy, którzy posiadają certyfikaty Collegium Wratislaviense i doradca zawodowy.

Indywidualny tok nauczania dla wybitnych uczniów! Wychodząc naprzeciwko Waszym oczekiwaniom jest tam szeroka gama dodatkowych zajęć: teatralnych, szachowych, przygotowujących do matury, zwłaszcza na poziomie rozszerzonym, dziennikarskich, języka łacińskiego.

W szkole działają także: kółko debat oksfordzkich, wolontariat oraz w ramach SKS sekcja boksu. Wizytówką I LO są spektakle, które na stałe weszły do szkolnego kalendarza. W tym roku to Dziady część II Adama Mickiewicza. Starsze, takie jak Sen nocy letniej, Tango, Jak lawa, Fircyk w zalotach, Deszczowa piosenka, Studium w pluszowym misiu, Moralność Pani Dulskiej czy Kapuśniaczek, można wspominać dzięki szkolnemu kanałowi na Youtube https://www.youtube.com/channel/UCvoUdoBao-4VSt_p2uaec0Q/videos czy stronie szkoły www.lo.olecko.pl zakładka Rekrutacja.

Liczne inicjatywy, jak: Szlachetna Paczka, obchody Dnia Przedsiębiorczości, Otrzęsiny klas pierwszych, itp. Wychodzenie naprzeciw propozycjom Samorządu Uczniowskiego, który zajmuje się także administrowaniem ECHOLO na Facebooku czy Instagramem.

Współpraca z Uniwersytetem w Białymstoku, Politechniką Białostocką, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim. Urozmaicenie zajęć wykładami oraz warsztatami z wykładowcami uniwersyteckimi.

Uczestnictwo w licznych konkursach, olimpiadach, co za tym idzie, zdobywanie indeksów. Nowoczesna baza sportowa – boisko szkolne, sala gimnastyczna, dwie siłownie.

Skończ dobry kierunek studiów, zarabiaj większe pieniądze!

Wysokie wyniki matur otworzą drzwi do Waszej przyszłości!

Skip to content