Dla nas każdy jest ważny!

Dla nas każdy jest ważny!
Pomyśl o integracji!
Bądź empatyczny!

Gwarantujemy Ci:

– wspieranie indywidualnego rozwoju psychofizycznego, poznawczego i emocjonalnego;

– indywidualizację procesu kształcenia- tworzenie indywidualnych programów edukacyjno–terapeutycznych;

– zespół specjalistów- psychologa i oligofrenopedagoga, doradcę zawodowego, terapeutę pedagogicznego, logopedę, nauczyciela współorganizującego proces kształcenia;

– dostosowanie metod i pomocy dydaktycznych do potrzeb i możliwości rozwojowych każdego ucznia, również zdolnego;

– rozwijanie pasji i zainteresowań poprzez udział w różnorodnych zajęciach i przedsięwzięciach;

– miłą atmosferę, otwarcie, tolerancję, empatię i życzliwość!

Dla kogo klasa integracyjna?

Naszą szkołę z powodzeniem kończą uczniowie z SPE, ZA i ASD, z niepełnosprawnością fizyczną oraz  szczególnie uzdolnieni.

Klasa integracyjna to praca dwóch pedagogów: prowadzącego oraz wspomagającego.  To zajęcia rewalidacyjne, Tutoring, trening umiejętności społecznych, zajęcia  rozwijające uzdolnienia oraz kompetencje emocjonalno- społeczne.

 

Skip to content